LISTA STYPENDYSTÓW W RAMACH PROGRAMU:

Pomorski Program Pomocy Stypendialnej - III edycja”.

Stypendia Marszałka Województwa pomorskiego

Stypendia na r.sz.2020/21 z naszej szkoły otrzymali:

  1. Pupacz Ewelina- klasa- III Technikum Ekonomiczne

  2. Kojder Klaudia- klasa- II Liceum Ogólnokształcące ”C”/G

  3. Michalak Krystian- klasa- II Liceum Ogólnokształcące ”D”

  4. Wenta Aleksandra- klkasa-III liceum Ogólnokształcące „C”

  5. Domaszk Marcelina- klasa IV Technikum Handlowe

  6. Oskar Hinc- klasa I Technikum Ekonomiczne

  7. Marszałkowski Eryk- klasa I Technikum Informatyczne

Stypendystom Gratulujemy