Młodzież ze Wzgórza, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, uczestniczyła w zajęciach i zawodach sportowych organizowanych przez UKS „Orzeł” przy      ZSZ i O w Kartuzach. Zdjęcie przedstawia Reprezentację naszej szkoły na zawodach w Miechucinie - listopad 2020 roku (od prawej: Paweł Drywa, Ewelina Sikora, Kornelia Kurs, Roman Pytka – opiekun)

Wyniki sportowe

 Na sali sportowej odbywały się treningi w zakresie tenisa stołowego, w których uczestniczyli dzieci i młodzież do 18 roku życia – grupa młodsza (15osób) oraz dzieci i młodzież i dorośli mieszkańcy powiatu kartuskiego – grupa otwarta (podzielona na grupy treningowe, zgodnie z zaleceniami epidemicznymi). Reprezentacja ZSZ i O w Kartuzach przygotowywała się na treningach do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim, które ostatecznie zostały odwołane przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. Odwołany został, również Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego „Dwie Rakiety” w Goręczynie w kategorii szkoły ponadpodstawowe, do którego awansowaliśmy wygrywając turniej powiatowy w lutym 2020 roku. Nasza szkoła deklarowała, że będziemy organizatorami rozgrywek tenisa stołowego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, co mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić w drugim okresie nauki roku szkolnego 2020/2021.

Listy uczestników

Biorąc pod uwagę zaangażowanie i rozgrywki wewnętrzne na treningach, organizowanych przez nasz Klub na wyróżnienie zasługują: - w kategorii dziewcząt, szkoły ponadpodstawowe: Ewelina Sikora, Kornelia Kurs, Agnieszka Hirsz, Patrycja Arent, Natalia Pytka, Weronika Jank, – chłopcy, szkoły podstawowe: Michał Cylke, Olaf Treder, Wiktor Szwonka, Tomasz Nowiński, Michał Warszczuk, Filip Szwonka, Dawid Szwonka, Dariusz Kuczkowski, Stanisław Stachowiak, - chłopcy, szkoły ponadpodstawowe: Dawid Belgrau, Paweł Drywa, Jakub Pytka, Jakub Treder, Dominik Klamrowski, Paweł Bobkowski, Krystian Jeliński, Marcin Zielonka , - dorośli: Szymon Musiołowski, Krzysztof Armatowski, Bogdan Kwidziński, Piotr Roman, Robert Kolczyński.                    
Zajęcia były prowadzone przez trenerów tenisa stołowego: Janusza Cylkę i Romana Pytkę.

Podsumowanie

 Dzięki realizacji zadania, przy wsparciu Zarządu Powiatu Kartuskiego braliśmy, również udział w Programie Klub 2020 w zakresie dwóch sekcji: tenisa stołowego i piłki siatkowej, dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu w Warszawie. Zarząd UKS „Orzeł” przy ZSZ i O w Kartuzach dziękuje uczestnikom  za aktywny udział w zajęciach, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, za przestrzeganie zasad i obostrzeń sanitarnych z tym związanych oraz Zarządowi Powiatu Kartuskiego i Ministerstwu Sportu za wsparcie działalności Klubu.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Opracował: Roman Pytka