Absolwenci, którzy w maju będą przystępować do egzaminu maturalnego proszeni są o przybycie do sekretariatu do 12 lutego (piątek) 2021r. do godziny 15.30 w celu potwierdzenia zgodności danych.