W dniu 23 kwietnia 2021 r. w ZSE w Tczewie odbył się finał ogólnopolski VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, w którym uczestniczyło 344 uczniów 
w tym 4 uczniów z ZSZiO w Kartuzach.

  Marcin Zielonka  z kl. IV TE zdobył  tytuł laureata oraz tytuł finalisty zdobyli Ewelina Pupacz z kl. III TE, Krzysztof Czaja z kl. IV TE, Marcel Dawidowski z kl. II TE.

 Uczniowie z Technikum Ekonomicznego godnie reprezentowali ZSZiO w Kartuzach zajmując wyróżniające  III miejsce w Polsce  spośród 69 szkół  ekonomicznych  uczestniczących w finale.

 Laureat i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz możliwość ubiegania  się o stypendia naukowe.

 Program olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego, który brzmiał „Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”

 Finaliści rozwiązywali test w języku polskim i  w języku angielskim oraz zadanie praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania Excel.

  VI Olimpiada WiUHM w tym roku szkolnym była organizacyjnie trudną imprezą ze względu na panującą epidemię i obostrzenia z tym związane. Wszystkie trzy etapy tej olimpiady odbyły się w sposób stacjonarny z zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa i w reżimie sanitarnym.

  Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie,

  Uczniom gratulujemy wyróżniających, ogólnopolskich, ekonomicznych sukcesów i życzymy absolwentom Marcinowi i Krzysiowi wymarzonej pracy w księgowości oraz dostania się na studia a młodszym finalistom Ewelinie i Marcelowi zdobycie tytułu laureata w następnej edycji  tej olimpiady.

  Wszystkim, zaangażowanym w organizację oraz sprawne i bezpieczne przeprowadzenie VI OWiUHM  dziękujemy Maria Dymek i Małgorzata Klasa

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6