Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2021 r. dla klas pierwszych na sali gimnastycznej, później spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
O godz. 9.00
Klasa I technik ekonomista – sala 307
Klasa I technik reklamy – sala 306
Klasa I technik rachunkowości/technik handlowiec – sala 211
Klasa I technik informatyk – sala 109

O godz. 10.00
Klasa I Liceum Ogólnokształcące europejskie - 221
Klasa I Liceum Ogólnokształcące usportowione – sala 111
Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia – handlowa/ wielozawodowa – sala 412
Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa sala 112

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas drugich, trzecich i czwartych z wychowawcami w wyznaczonych salach
O godz. 11.00
Sala 112 – klasa II LO c
Sala 111 – klasa II LO d
Sala 412 – klasa II TE
Sala 211 – klasa II TRI
Sala 208 – klasa II TR
Sala 219 – klasa II TI
Sala 221 – klasa II BSI wielozawodowa
Sala 110 – klasa II BSI handlowa
Sala 307– klasa III BSI p
Sala 306 – klasa III BSI g
Sala 108 – klasa III LO d p
Sala 109 – klasa III LO d g
Sala 408 – klasa III LO c p
Sala 409 – klasa III LO c g

O godz. 12.00
Sala 108 – klasa IV TE
Sala 412 – klasa III TRH
Sala 307 – klasa III TE g
Sala 209 – klasa III TE p
Sala 308 – klasa III TR p
Sala 219 – klasa IV TOR
Sala 221 – klasa III TH p
Sala 110 – klasa IV TH
Sala 309 – klasa III TI p
Sala 211 – klasa III TI g
Sala 409 – klasa IV TI
Sala 411 - klasa IV TOI