W dniu 5 grudnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości, w którym brały udział najlepsze uczennice z ZSZiO w Kartuzach: Alicja Leyk, Ewelina Damaszk i Oliwia Żołądź wszystkie z klasy IV Technikum Ekonomicznego.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań rachunkowością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym, uhonorowanie uczniów legitymujących się najgłębszą wiedzą z zakresu rachunkowości oraz promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.
Zadania konkursowe zostały opracowane przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.
Tematyka Konkursu obejmowała zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości i sprawozdawczości finansowej.
Konkurs był dwuetapowy: eliminacje, w których wzięło udział 112 uczniów z 21 szkół z całej Polski oraz finał, do którego zakwalifikowało się 17 najlepszych uczniów, wśród których były dwie uczennice z kl.IV TE : Alicja Leyk i Ewelina Damaszk.
Alicja Leyk znalazła się w gronie laureatów konkursu, którzy zostaną uhonorowani przyznaniem maksymalnej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ewelina Damaszk zdobyła cenny tytuł finalistki tak prestiżowego konkursu wiedzy z rachunkowości.
Uczennice do konkursu przygotowywała Pani Małgorzata Klasa. Wszystkim autorom sukcesu gratulujemy i życzymy kariery w dziedzinie rachunkowości.

konk w_r_1
konk w_r_1 konk w_r_1
konk w_r_2
konk w_r_2 konk w_r_2
konk w_r_3
konk w_r_3 konk w_r_3
konk w_r_4
konk w_r_4 konk w_r_4
konk w_r_5
konk w_r_5 konk w_r_5
konk w_r_6
konk w_r_6 konk w_r_6