W dniach 13-14 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy odbył się finał IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
w którym wzięło udział 65 uczniów z 32 szkół z całej Polski. Tegoroczny temat przewodni to „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy” wpisał się mocno w cechę pożądaną dla każdego  absolwenta szkoły ekonomicznej, potencjalnego kandydata na stanowisko menedżera. Joasia i Ewelina z ZSZiO w Kartuzach udowodniły swoim sukcesem, że mogą taką funkcję pełnić w życiu zawodowym.

Uczennice w trzech etapach tej olimpiady swoją profesjonalną wiedzą i umiejętnościami z takich przedmiotów jak   podstawy ekonomii, rachunkowość, statystyka, marketing, informatyka, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, elementy prawa i język angielski zawodowy, rywalizowały z sukcesem, otrzymując tytuł finalistek i zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kwalifikacje A36. 

Organizatorem olimpiady było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych  Szkół Zawodowych.

Uczennice do finału olimpiady przygotowywali; z języka angielskiego zawodowego  Joanna Wenta,  z informatyki Ryszard Kąkol natomiast opiekunem naukowym była Małgorzata Klasa.

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

f_wiuhm_1
f_wiuhm_1 f_wiuhm_1
f_wiuhm_2
f_wiuhm_2 f_wiuhm_2