Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach do uczniów i rodziców, dotyczący funkcjonowania szkoły w najbliższym okresie.

W związku z decyzją zakładowych organizacji związkowych o zamiarze przystąpienia do strajku pracowników oświaty, uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia do odwołania nie ma możliwości organizacji zajęć dydaktycznych.

Uczniom, którzy przybędą do szkoły zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W przypadku zakończenia sporu zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.