30 czerwca 2019r. odbył się w ZSZiO w Kartuzach finał X Powiatowego Konkursu ABC MŁODEGO EKONOMISTY zorganizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach. W finale tego konkursu uczestniczyli uczniowie, którzy zakwalifikowali się w wyniku szkolnych eliminacji. W rezultacie uczestniczyło 100 uczniów z 19 szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kartuskiego tj. z:  Kamienicy Szlacheckiej, Gimnazjum 2 z Kartuz, z Klukowej Huty, Szopy, Miechucina, Przodkowa, Kiełpina, Sulęczyna, Banina, Sierakowic, Mojusza, Mściszewic, Żukowa, Kamienicy Królewskiej, Gowidlina, Goręczyna, Staniszewa, Egiertowa oraz SP nr 2 z Kartuz.

Test finałowy składał się z 50 pytań obejmujących zagadnienia związane z ekonomią, finansami i przedsiębiorczością.

W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki uzyskali:

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Gimnazjum

1

Tymoteusz Krzebietke

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach

2

Hanna Neubauer

Mała Szkoła w Szopie

3

Julia Raba

ZKiW Klukowa Huta

 

W klasyfikacji zespołowej:

I miejsceSzkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach

II miejsceMała Szkoła w Szopie

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie

ABC Młodego Ekonomisty to projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Do projektu włączyło się również Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej oraz lokalni  przedsiębiorcy.

 

abc_m e_1
abc_m e_1 abc_m e_1
abc_m e_2
abc_m e_2 abc_m e_2
abc_m e_3
abc_m e_3 abc_m e_3
abc_m e_4
abc_m e_4 abc_m e_4
abc_m e_5
abc_m e_5 abc_m e_5