SZKOŁA NA WZGÓRZU ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA DO PRJEKTU POD PATRONATEM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ – BOHATERON.

Młodzież z ZSZiO napisała serię listów do osób, które przed laty narażały swoje życie za wolną Polskę i doceniła ich trud.

Poznali ludzi, którzy przed laty walczyli o Stolicę i zmagali się z dylematami – Zginąć razem z innym przyjacielem czy zostawić go i ratować własne życie? Czy bitwa o Warszawę ma w ogóle sens – przecież umiera tak wiele osób? Przed takimi i innymi dramatycznymi wyborami stali Powstańcy Warszawscy. Młodzież szkoły na Wzgórzu ma szansę na rozpoczęcie regularnej korespondencji z uczestnikami Powstania Warszawskiego.

Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Marta Furman we współpracy z nauczycielami języka polskiego.

 

szk na wzg_1
szk na wzg_1 szk na wzg_1
szk na wzg_2
szk na wzg_2 szk na wzg_2
szk na wzg_3
szk na wzg_3 szk na wzg_3
szk na wzg_4
szk na wzg_4 szk na wzg_4
szk na wzg_5
szk na wzg_5 szk na wzg_5
szk na wzg_6
szk na wzg_6 szk na wzg_6