Absolwenci zdający w czerwcu maturę, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa powinni,
o tym poinformować wychowawcę lub wicedyrektora szkoły T. Riegel, nie później niż do 29 maja 2020