Lp.

Nazwisko, imię

 

Lp.

Nazwisko, imię

 

1

Bigus Ewa

Wtorek 14.30-15.15

38

Kwidziński Błażej

 

Piątek 14.05-14.50

2

Byczkowska Irena

Czwartek 12.20-13.05

39

Lubecki Radosław

 

Piątek 10.40-11.25

3

Chistowski Piotr

Piątek 11.30-12.15

40

Maczulis Grażyna

 

Poniedziałek 15.00-16.00

4

Chlebba Jolanta

Czwartek 10.40-11.25

41

Makurat Rafał

 

Czwartek 13.15-14.00

5

Chrapkowska Ewa

Poniedziałek 10.40-11.25

42

Mankiewicz Jacek

 

Poniedziałek 12.20-13.05

6

Cieszyńska Klaudia

Czwartek 9.40-10.25

43

Meisner-Kwiatkowska Marlena

Czwartek 8.50-9.30

7

Cyrocka Iwona

Poniedziałek 15.00-16.00

44

Michajłow Magdalena

 

Czwartek 9.40-10.25

8

Czaja Emilia

Poniedziałek 10.40-11.25

45

Nastały Urszula

 

Środa 15.00-16.00

9

Czaja Lucyna

Środa 12.20-13.05

46

Paczoske Beata

 

Poniedziałek 13.30-14.30

10

Derbich Ewa

Poniedziałek 14.00-14.45

47

Plichta Ewa

 

Poniedziałek 9.40-10.25

11

Dymek Maria

 

Piątek 10.40-11.25

48

Pobłocki Paweł

 

Poniedziałek 14.00-14.45

12

Dzienisz Anna

Czwartek 11.25-13.05

49

Pytka Roman

 

Wtorek 10.40-11.25

13

Ks. Dzwonkowski Maciej

 

Środa 14.00-14.45

50

Reiter Ilona

Wtorek 10.40-11.25

14

Elwart Seweryna

Czwartek 10.40-11.25

51

Rejter Elżbieta

 

Środa 8.50-9.35

15

Fijałkowska Natalia

 

Czwartek 8.50-9.35

52

Riegel Teresa

Środa 15.00-16.00

16

Formella Marzenna

 

Środa 13.15-14.00

53

Ropella Edyta

 

Środa 11.25-12.15

17

Frankowska Justyna

 

Wtorek 13.15-14.00

54

Rybakowska Renata

 

Poniedziałek 9.40-10-25

18

Fryt Magdalena

 

Piątek 12.20-13.05

55

Rychert Aleksandra

Środa 12.20-13.05

19

Furman Marta

 

Środa 12.20-13.05

56

Stankowska Jolanta

Piątek 15.45-16.30

20

Gusman Ewa

 

Piątek 10.30-11.15

57

Stefanowski Mirosław

Środa 15.-15.45

21

Gruba Karolina

 

Piątek 9.40-10.25

58

Stencel Joanna

Czwartek 15.00-16.00

22

Hatta Alicja

 

Wtorek 11.30-12.15

59

Szutenberg Mirosław

Wtorek 14.00-14.45

23

Jędrasik Alina

 

Poniedziałek 10.45-11.30

60

Szymański Sławomir

Środa 15.45-16.30

24

Kamińska Dorota

 

Poniedziałek 13.05-13.50

61

Śliwiński Marcin

Wtorek 9.40-10.25

25

Kamińska- Zwara Klaudia

 

Wtorek 10.40-11.25

62

Turska Dorota

Czwartek 10.40-11.25

26

Kąkol Ryszard

 

Środa 13.15-14.00

63

Ulenberg Arkadiusz

Czwartek 11.30-12.15

27

Kiedrowska Bożena

 

Czwartek 10.40-11.25

64

Ustowska Anna

Wtorek 11.30-12.15

28

Klaman Daria

 

Środa 9.40 – 10.25

65

Wenta Joanna

Czwartek 13.15-14.00

29

Klasa Anna

 

Wtorek 12.20-13.05

66

Węsierski Jarosław

Wtorek 11.30-12.15

30

Klasa Małgorzata

 

Wtorek 12.20-13.05

67

Wieczorek Joanna

Piątek 12.20-13.05

31

Kluge Justyna

 

Czwartek 15.00-16.00

68

Wiśniewska Ewa

Piątek 14.05-14.50

32

Konkol Kamila

 

Środa 12.20-13.05

69

Włódarczyk Eliza

Czwartek 11.30-12.15

33

Kosanecka Justyna

 

Piątek 11.30-12.15

70

Wnuk Lipiński Piotr

Czwartek 12.20-13.05

34

Kostecka Kinga

 

Piątek 8.50-9.35

71

Woelke Sylwia

Środa 9.40-10.25

35

Kowalewska Elżbieta

 

Piątek 11.30-12.15

72

Zalewska Agnieszka

Czwartek 9.40-10.25

36

Krefta Martyna

 

-----------

73

Ziemann Danuta

Wtorek 8.50-9.35

37

Kuliński Jarosław

Piątek 15.45-16.30

 

 

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata