SUKCES SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO
     Dnia 18 listopada uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte wygrali etap powiatowy konkursu organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach i tym samym zakwalifikowali się do kolejnego etapu organizowanego m.in. przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Pana Zbigniewa Zawadzkiego. Uczniowie ZSZiO w Kartuzach, w ramach zajęć profilaktycznych, mieli możliwość odbycia teatralnej lekcji tematycznie powiązanej z AIDS oraz negatywnymi skutkami zdrowotnymi jakie niesie ze sobą ta choroba zakaźna.

Grupa przygotowywana przez Panią Martę Furman 10 grudnia wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod tegorocznym hasłem „Pomyślmy o HIV”. Nad organizacyjnym przygotowaniem uczniów ze Szkolnego Koła Teatralnego czuwała Pani Justyna Kluge. Scenariusz oraz układ choreograficzny przygotowała uczennica klasy II LOc – Kaja Zalewska.

s_k_t_1
s_k_t_1 s_k_t_1
s_k_t_2
s_k_t_2 s_k_t_2
s_k_t_3
s_k_t_3 s_k_t_3
s_k_t_4
s_k_t_4 s_k_t_4