9 października 2022 r. wolontariusze, kwestowali na rzecz ukończenia budowy i wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kartuzach.

W akcję włączyli się również wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka nadziei”

 

Żmuda Patrycja – kl. I LO ”A”

Antonina Zdrojewska – kli. I LO ”D’

Łukasz Gołąbek – kl. II TE

Marta Dąbrowska – kl. III TR

Patrycja Petryńska – kl. III TR

Agnieszka Grunwald – kl. III TR

Adrianna Zielińska -  III LO ”C”

Agata Ziołek-  III LO „C”

Edyta  Wenta – kl. I LO „C”

Młyńska Wiktoria -  I TRH

Rutkowska Roksana – I TRH

Wolontariuszom za zaangażowanie dziękują opiekunowie klubu

Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata