Działalność Szkolnego Koła PCK 

  1. Nabór nowych członków
  2. Wykonanie gazetki  na temat  „Zagrożenie  grypą NH1/N1”
  3.  Uczestnictwo w  turnieju  szkół ponadgimnazjalnych  o  honorowym krwiodawstwie pod hasłem  ”Ty też możesz komuś  uratowac  życie”,  zorganizowano  3  grupowe wyjścia do Stacji Krwiodawstwa.
  1. Odbył  się konkurs „ Wiedzy o HIV i AIDS” w klasach pierwszych licealnych i technikalnych. Przystąpiło 21 uczniów: 

        ILOa-2 osoby, ILOb-4  osoby,  ILOc-  3 osoby, ITEa -6 osób , ITEb-3 osoby, ITH- 3 osoby

                 Komisja w składzie :       przewodnicząca :             Irena Byczkowska                          

                                                               członek:                      Stanisława  Block

 

                 wyłoniła zwycięzców:     1 . Mirosława  Tempska – ILOa

                                                          2 . Natalia  Wica             –ILOb

                                                          3 .  Karolina Kańska       – ITEb

  • W miesiącu listopadzie w ramach  Dni  Profilaktyki uczniowie  wykonali  broszurki  i hasła dotyczące zdrowego  odżywiania i walki z nałogami.
  •  W miesiącu  grudniu  5  uczniów z klasy I TEa zostało  przeszkolonych przez  Zarząd  Rejonowy PCK w Kartuzach w zakresie szkoleń  grup sanitarnych.

                                                                

                                         Opiekun  Kola  PCK  Stanisława Block

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata