W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach, np. kucharz, fryzjer, elektryk, stolarz, tapicer, krawiec, ślusarz itd.

 

W naszej szkole uczeń zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych, a praktyczna nauka zawodu realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczeń zdobywa na turnusach teoretycznego dokształcania zawodowego, organizowanych przez ośrodki dokształcania i szkolenia zawodowego.

 
EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE: * W zależności od wybranego zawodu

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata