DYREKCJA ORAZ WYCHOWAWCY KLAS ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE W DNIU 23.11.2023

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Klasy I , II , III technikum i liceum oraz klasy I i II BSI o godz. 16:30

Klasy III BSI, IV technikum i liceum oraz V technikum o godz. 17:30

Po spotkaniu z wychowawcami klas zapraszamy przedstawiciela trójki klasowej na spotkanie Rady Rodziców,
które odbędzie się w sali 109 o godz. 18:00

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata