W I Z J A

Nasza szkoła jest szkołą nowoczesną i zintegrowaną, kształcącą absolwentów odnoszących sukcesy

 

M I S J A

Absolwent naszej szkoły potrafi odnaleźć się w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych i odpowiedzialnie kierować swoją karierą życiową w oparciu o przynależność do Regionu i Europy

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata