Deklaracje maturalne należy złożyć elektronicznie najpóźniej do 7 lutego 2024

 

 Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego zobowiązani są do dnia 15 stycznia 2024 złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu elektronicznego /załącznik 5a/

 

do 2 października 2023 r. do 7 lutego 2024 r. marzec 2024 r.
wstępna deklaracja maturalna papierowa lub elektroniczna ostateczna deklaracja maturalna szkolny harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej

 

Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 i Formule 2015

Strona CKE

Harmonogram i komunikaty Dyrektora CKE, w tym załącznik 5a

Informacja dyrektora CKE w sprawie złożenia deklaracji w postaci elektronicznej

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

Deklaracje maturalne 2024 w pigułce (oprac. Operon)

 

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata