ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH

 

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć
1. Joanna Stencel - dyrektor - Przedmioty zawodowe
2. Iwona Cyrocka - wicedyrektor - Przedmioty zawodowe
3. Marlena Meisner-Kwiatkowska - wicedyrektor - Historia
- Wiedza o społeczeństwie
4. Mirosław Szutenberg - kierownik szkolenia praktycznego - Przedmioty zawodowe
5. Stankowska Jolanta - zastępca kierownika szkolenia praktycznego - Biologia
- Wychowanie fizyczna
6. Agnieszka Głodowska - Pedagog
7. Ewa Bigus - Pedagog
8. Beata Paczoske - Psycholog
9. Magdalena Kotarak - Doradca zawodowy
10. Kacper Beirowski - Przedmioty zawodowe
11. Agnieszka Bladowska - Język angielski
12. Barbara Brzostowska - Przedmioty zawodowe
13. Agnieszka Bugajska - Historia 
14. Irena Byczkowska - Chemia
15. Piotr Chistowski - Przedmioty zawodowe
16. Jolanta Chlebba - Wychowanie fizyczne
17. Ewa Chrapkowska - Przedmioty zawodowe
18. Emilia Czaja - Język niemiecki
19. Maria Dymek - Przedmioty zawodowe
20. Anna Dzienisz - Historia
21. Seweryna Elwart - Matematyka
22. Natalia Fijałkowska - Język angielski
23. Justyna Frankowska - Matematyka
24. Magdalena Fryt - Język angielski
25. Marta Furman - Język polski
26. Ewa Gusman - Biologia
27. Alina Jędrasik - Język angielski 
28. Dorota Kamińska - Przedmioty zawodowe
29. Klaudia Kamińska-Zwara - Język angielski
30. Magdalena Kaszuba - Język angielski 
31. Ryszard Kąkol - Przedmioty zawodowe
32. Daria Klaman - Przedmioty zawodowe
33. Anna Klasa - Przedmioty zawodowe
34. Małgorzata Klasa - Przedmioty zawodowe
35. Kamila Konkol - Historia
36. Justyna Kosanecka - Język polski
37. Kinga Kostecka - Fizyka
- Informatyka
38. Dominika Kostrzewa-Rzeszewicz - Język polski
39. Elżbieta Kowalewska - Przedmioty zawodowe
- Język hiszpański
40. ks. Maciej Dzwonkowski - Religia
41. Barbara Kruca - Informatyka
42. Błażej Kwidziński - Przedmioty zawodowe
43. Natalia Lica - Chemia
44. Radosław Lubecki - Wychowanie fizyczne
45. Grażyna Maczulis - Historia
46. Rafał Makurat - Wychowanie fizyczne
47. Jacek Mankiewicz - Informatyka
48. Monika Milewska - Język angielski
49. Barbara Mejna - Przedmioty zawodowe
50. Urszula Nastały - Nauczyciel bibliotekarz
51. Ewa Plichta - Wychowanie fizyczne
52. Justyna Pobłocka - Muzyka
53.  Roman Pytka - Wychowanie fizyczne
54. Ilona Reiter - Matematyka
55. Teresa Riegel - Matematyka
56. Edyta Ropella - Geografia
57. Renata Rybakowska - Przedmioty zawodowe
58. Aleksandra Rychert - Religia
- Wychowanie fizyczne
59. Karolina Sieradzka - Matematyka
60.  Mirosław Stefanowski  - Edukacja dla bezpieczeństwa
61. Sławomir Szymański - Informatyka
62. Dorota Turska - Matematyka
63. Arkadiusz Ulenberg - Język angielski
64. Justyna Wardyn - Język polski
65.  Joanna Wenta - Język angielski
66. Jarosław Węsierski - Język niemiecki
67. Joanna Wieczorek - Geografia
68. Marian Wierzba - Język niemiecki
69. Ewa Wiśniewska - Język angielski
- Język hiszpański
70. Piotr Wnuk-Lipiński - Wychowanie fizyczne
71. Weronika Wolańska - Język angielski 
72. Lucyna Zaborowska - Przedmioty zawodowe
73. Agnieszka Zalewska - Język niemiecki
74. Danuta Ziemann - Religia
- Wychowanie do życia w rodzinie

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata