24 uczniów biorących udział w stażach zawodowych w Portugalii w ramach projektu Erasmus + „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-0001-05313, odebrało certyfikaty i zakończyli swój pobyt w Bradze. Zagraniczne staże zawodowe to nie tylko ważny punkt w CV, to przede wszystkim ważny punkt w życiu. To nowe znajomości i doświadczenia, niezapomniane wspomnienia i nauka, ale również zdobywanie cennych umiejętności praktycznych i językowych.

Portugalskie staże widziane oczami ucznióww przygotowanych krótkich prezentacjach

Poniżej linki:

https://www.canva.com/design/DAGFM-dxAi4/7g7toc4Zz19RvdmVhPnYng/view?utm_content=DAGFM-dxAi4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/Prezentacja-1-25.2-Copy.pdf

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/raport%20sta%C5%BC%20zagraniczny%20.pdf

 

Młodzież 7 czerwca zorganizowała spotkanie dla kolegów i koleżanek z klas II technikalnych celem zapoznania ich z kulisami staży. Dzięki temu spotkaniu dowiedzieli się jak wygląda przebieg praktyk, w jaki sposób są zorganizowane oraz jak mogą wziąć w nich udział.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata