REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/25

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

 

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii wyników egzaminu ósmoklasisty

w dniach od 1 lipca do 5 lipca 

w godz. 8.00 – 15.00 w sali 215

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata