Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

OPIS ZAWODU

Technik informatyk to  jeden z najmodniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Informatyka to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina gospodarki światowej. Technik informatyk to specjalista swobodnie poruszający się po zawiłościach komputerowego świata,  który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. To człowiek, który musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń.

ABSOLWENT PO ZDANIU DWÓCH EGZAMINÓW UZYSKUJE KWALIFIKACJE W ZAKRESIE:

INF.02.-"Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych"
INF.03.-"Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych"

ZDOBYTA W TRAKCIE NAUKI W NASZEJ SZKOLE WIEDZA UMOŻLIWIA

 • Montować, modernizować i rekonfigurować komutery osobiste,
 • Instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • Konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • Lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • Odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • Wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • Dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • Montować okablowanie sieciowe,
 • Konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa,
 • Monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • Zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • Lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • Projektować strukturę witryny internetowej,
 • Tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • Wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • Tworzyć i administrować bazami danych,
 • Zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • Stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • Wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Kompetencje i umiejętności, które powinien posiadać technik informatyk:

 • znajomość języka angielskiego
 • chęć zdobywania wiedzy
 • umiejętnością współpracy w grupie
 • zdolności analityczne
 • organizowanie własnej pracy
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • odporność na stres

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły, który uzyska tytuł technika informatyka może podjąć pracę jako:

 • grafik komputerowy
 • administrator sieci
 • programista JavaScript/PHP
 • konsultant/wdrożeniowiec IT
 • pozycjoner stron internetowych
 • monter urządzeń sieci rozległych
 • pomoc techniczna z zakresu pracy systemów operacyjnych
 • serwisant sprzętu komputerowego
 • tester oprogramowania komputerowego
 • webmaster

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata