Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia
- język angielski

Wiodącymi przedmiotami w zawodzie technik handlowiec są :

  • Towar jako przedmiot handlu,
  • Organizacja i technika sprzedaży,
  • Język angielski w działalności handlowej,
  • Obsługa klientów,
  • Marketing w działalności handlowej,
  • Przedsiębiorca w handlu,
  • Symulacyjna firma handlowa.

Zrealizowane przedmioty zawodowe i obowiązkowa praktyka zawodowa w kraju lub za granicą, organizowana przez szkołę, przygotuje do uzyskania tytułu technika handlowca.

 

ABSOLWENT PO ZDANIU DWÓCH EGZAMINÓW UZYSKUJE KWALIFIKACJE W ZAKRESIE:

 

HAN.01. - "Prowadzenie sprzedaży"

HAN.02. - "Prowadzenie działalności handlowej"

oraz otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, dyplom z tytułem zawodowym i Certyfikat Europass w języku polskim i języku angielskim, potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje.

Technik handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego, dystrybutorów produktów, telemarketów, szefów działów sprzedaży, dystrybutorów wśród większych klientów, a także w dziale marketingu oraz w dziale sprzedaży internetowej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata