Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

To zawód należący do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi i wysoki profesjonalizm. Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Planowanie i prowadzenie firmy
 2. Obliczanie podatków
 3. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 4. Prowadzenie rachunkowości
 5. Wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm

Realizowane przedmioty zawodowe i obowiązkowa praktyka zawodowa w kraju lub za granicą, organizowana przez szkołę, przygotowuje do uzyskania tytułu technika ekonomisty. Uczeń zdaje dwie kwalifikacje:

EKA.04.-"Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej"

EKA.05.-"Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych" 

Po zdaniu dwóch kwalifikacji absolwent otrzymuje  dyplom z tytułem zawodowym  Technik Ekonomista oraz Certyfikat Europass w języku polskim i języku angielskim, potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje.

 

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

 

W zawodzie technik ekonomista uczniowie posługują się nowoczesną technologią oraz korzystają z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

Zawody związane tym kierunkiem :

 • Ekonomista
 • Księgowy
 • Bankowiec
 • Doradca podatkowy
 • Doradca finansowy
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Sekretarka
 • Menedżer

Technik ekonomista może podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną  jak:

 • banki;
 • urzędy skarbowe;
 • instytucje ubezpieczeniowe;
 • biura rachunkowe;
 • sekretariaty
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • agencje celne;
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu technikum ekonomicznego i zdaniu matury z rozszerzeniem matematyka i język angielski można studiować , ekonomię, zarządzanie, rachunkowość, podatki, finanse i bankowość, ekonomię menedżerską, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata