Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

Nasz absolwent w  zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
      1) prowadzenia rachunkowości;
      2) rozliczania danin publicznych;
      3) rozliczania wynagrodzeń;
      4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
      5) prowadzania analizy finansowej;
      6) współpracy w zespole

Technik rachunkowości to bardzo ważny i piękny zawód, gwarantujący zdobycie zatrudnienia w kraju i w UE :
w biurach księgowych i rachunkowych,
 w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych i urzędach gmin, powiatów i województw
w urzędach celnych i skarbowych
w organizacjach pozarządowych
prowadzić i rozliczać własną działalność gospodarczą
otworzyć własne biuro rachunkowe   

Kształcimy na poziomie rozszerzonym z  matematyki i języka angielskiego, dzięki czemu absolwent technikum rachunkowości może kontynuować naukę na studiach ekonomicznych, bankowych  językowych, matematycznych w systemie dziennym lub zaocznym.

Kształcenie praktyczne jest prowadzone w naszych pracowniach ekonomicznych i rachunkowości oraz podczas odbywania  praktyk zawodowych  w zakładach  pracy w kraju i za granicą.
Praktyka zawodowa w zakładach pracy trwa  8 tygodni, łącznie 280 godzin
 Uczeń w trakcie 5 letniej nauki  zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przygotowane przez CKE

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych- egzamin po  drugiej klasie
EKA .07.Prowadzenie rachunkowości – egzamin po czwartej klasie

Zdanie  obu kwalifikacji jest warunkiem uzyskania  dyplomu  z tytułem Technik Rachunkowości oraz Certyfikatu Europas w języki polskim i angielskim potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje

Nasz absolwent z tytułem Technik Rachunkowości ma umiejętności posługiwania się nowoczesna technologią, korzystania z oprogramowania finansowo księgowego, kadrowo płacowego i magazynowego w programie Insert , oraz zna przepisy prawne regulujące gospodarkę finansową, rachunkowość, ubezpieczenia Zus , prawo pracy oraz potrafi prowadzić księgowość i kadry w przedsiębiorstwie.

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata