„Wzgórze uczy dzieci”, to cykl zajęć warsztatowych, przygotowanych i przeprowadzonych przez uczniów ZSZiO przy wsparciu p.: Marleny, Justyny i Joli. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Uczniowie ZSZiO dzięki tym działaniom, mają możliwość kształtowania komunikacji, umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz inteligencji emocjonalnej, a także pracy
w zespole, kreatywności – kompetencji coraz częściej poszukiwanych i wymaganych na rynku pracy. Młodzież pracuje w grupach, gromadzi potrzebny do zajęć materiał, zadania, wykorzystuje swoją wiedzę. Opracowuje scenariusz, materiały pomocnicze – np.  prezentacje, ilustracje czy rekwizyty. Swoje działania konsultuje z koordynatorami projektu. Tematyka  warsztatów powiązana jest m.in. z kierunkami kształcenia szkoły oraz z tradycją i dorobkiem regionu. I tak uczniowie ZSZiO zapraszają swoich młodszych kolegów w świat regionu, pieniądza, kolorów, Internetu czy ekologii. Dzięki współpracy z Muzeum Kaszubskim jako przewodnicy przybliżają dorobek kulturowy Małej Ojczyzny. Natomiast uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zyskują lub poszerzają swoją wiedzę w poszczególnych zagadnieniach. Wspólna praca i zabawa dała satysfakcję młodzieży, która odkryła w sobie spore możliwości a dzieci również z zajęć wychodzą zadowolone i uśmiechnięte.

- „Warsztaty były dla nas ciekawym doświadczeniem. Musieliśmy wykazać się wiedzą ale także uwagą, kreatywnością i szybko reagować na różne sytuacje, np. nagły płacz. Pomimo wysiłku, warto było! Naprawdę fajna sprawa!” – Klaudia, II LO d.

- „Przewodnikami w Muzeum Kaszubskim jesteśmy już trzeci rok. Oprowadzamy różne grupy wiekowe dzieci i młodzieży. Początki nie były łatwe, bo najpierw sami musieliśmy przejść szkolenie, zapoznać się z ekspozycją, eksponatami, poszerzyć swoją wiedzę. Teraz, teraz szkolimy już naszych młodszych kolegów, żeby mogli nas zastąpić. Staramy się także uatrakcyjniać zajęcia w muzeum, dodajemy zadania, zagadki itp. – Karolina i Artur z III TOR

- „Te zajęcia to był nasz debiut. Stworzyliśmy grupę między klasową, która poprowadziła zajęcia o regionie. Ja napisałam scenariusz i razem przygotowałyśmy poszczególne elementy. Grupy są różne i za każdym razem trzeba inaczej do nich podchodzić, ale to uczy kreatywności. Szybko się okazało że scenariusz to tylko drogowskaz a w czasie zajęć trzeba szybko reagować.” – Wiktoria z kl. III TOR

- „Starałyśmy się przygotować zajęcia solidnie. Nasze warsztaty zawierały trochę teorii, jednak przede wszystkim były to zajęcia praktyczne i zabawa kolorami. Wykorzystałyśmy przykłady z życia codziennego, bawiłyśmy się słówkami angielskimi i sygnalizacją świetlną. Dzieci wychodziły z zajęć z uśmiechem na twarzy, mamy nadzieje iż nasza współpraca
z dziećmi się nie zakończy” – Dziewczyny z III TOR;

Z zajęć skorzystało około dwustu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bardzo dziękujemy za współpracę.

Koordynatorami projektu są: p. Marlena, Justyna i Jola. Zajęcia prowadzili uczniowie z klasy: III TOR Julia Sz., Julia S. oraz Paulina i Alicja B., Wiktoria R., Weronika S.; III TE Monika K., Martyna T. i Klaudia D.; II LO d Agata R., Klaudia J., Agata G., Emilia M., Agata Ż., Klaudia P., Karolina P., Zuzanna S., Aleksandra W., Martyna F.; I TE Krystyna B.
i Dominika. Przewodnikami po Muzeum Kaszubskim byli: Patrycja L., Karolina N. i Artur D. z kl. III TOR; Zuzanna K., Sandra R. i Joanna Cz. z kl. II TOR; Dominik i Oliwia z kl. II LO c, Milena i Patrycja z kl. II TE oraz Weronika T., i Paulina K. z I LO c.

Koordynatorzy projektu, serdecznie dziękują młodzieży za zaangażowanie, pomysłowość i odpowiedzialność.

mmk

w_u_1
w_u_1 w_u_1
w_u_2
w_u_2 w_u_2
w_u_3
w_u_3 w_u_3
w_u_4
w_u_4 w_u_4
w_u_5
w_u_5 w_u_5
w_u_6
w_u_6 w_u_6
w_u_7
w_u_7 w_u_7
w_u_8
w_u_8 w_u_8
w_u_9
w_u_9 w_u_9
w_u_10
w_u_10 w_u_10
w_u_11
w_u_11 w_u_11
w_u_12
w_u_12 w_u_12
w_u_13
w_u_13 w_u_13
w_u_14
w_u_14 w_u_14
w_u_15
w_u_15 w_u_15
w_u_16
w_u_16 w_u_16
w_u_17
w_u_17 w_u_17
w_u_18
w_u_18 w_u_18
w_u_19
w_u_19 w_u_19
w_u_20
w_u_20 w_u_20
w_u_21
w_u_21 w_u_21
w_u_22
w_u_22 w_u_22
w_u_23
w_u_23 w_u_23
w_u_24
w_u_24 w_u_24

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata