11 czerwca, 2018 roku w Auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Małe miasto w wielkim świecie- staże zagraniczne uczniów z kartuskiego Wzgórza nr umowy: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024250.

Czas trwania projektu to 22 miesiące, a jego budżet to: 115 313,00 euro co stanowi 488 419,74 złote. W tym czasie 60 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowe staże zagraniczne dzięki współpracy ze szkoła Jean Capelle we Francji, Training Vision w Anglii i Future Focus na Malcie.  8 uczniów z Technikum Handlowego wraz z 4 uczniami z Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu sprzedawca poleciało we wrześniu pod opieką pana Arkadiusza Ulenberga do Francji. 16 uczniów z Technikum Informatycznego pod opieką pani Magdaleny Fryt i Sylwii Klaman poleciało w październiku do Anglii. W marcu 16 uczniów z Technikum Organizacji Reklamy poleciało z panią Sylwią Klaman i Pawłem Pobłockim na Maltę. W kwietniu natomiast 16 uczniów z Technikum Ekonomicznego poleciało na Maltę pod opieką pani Magdaleny Fryt i Arkadiusza Ulenberga. „Przygoda, przygoda każdej chwili szkoda” chciałoby się zaśpiewać, jako, że dla wielu z uczniów była to przygoda życia. Każdy uczeń musiał spełnić wymogi rekrutacyjne, a następnie wziąć udział w przygotowaniu przed wyjazdem. Wyjazd na staż, a właściwie wylot, bo każda z grup leciała samolotem. Poznanie i zaadaptowanie się do warunków pracy i życia w obcym kraju, przełamanie wielu barier, czy to językowych, społecznych , kulturowych czy mentalnych. Każdy miał za zadanie zrealizować program praktyk, był zobligowany do pisania codziennych raportów w języku angielskim, a po powrocie do wypełnienia raportu w systemie Mobility Tool czy współtworzenia raportu z realizacji programu praktyk. Kolejnym efektem było stworzenie sklepu internetowego, w którym znajdują się produkty z odwiedzanych przez uczniów krajów. Z narzędzia tego będą mogli skorzystać uczniowie naszej szkoły na zajęciach zawodowych.

Wszystkich przybyłych przywitała pani Dyrektor Szkoły Grażyna Maczulis. Następnie Magda Tusk i Andżelika Leyk przedstawiły przygotowaną przez Martynę Fiołek i Weronikę Kosater prezentację dotyczącą działań projektowych. Zebrani wysłuchali także dwóch wykładów: Dr Nataszy Kosakowskiej- Berezeckiej , psycholożki interkulturowej z Uniwersytetu Gdańskiego pt : „ Dlaczego ludzie inteligentni kulturowo są szczęśliwsi? I trenerki biznesu, coacha i pisarki Marzeny Grochowskiej: „Przekraczaj granice”.

Następnie wręczono uczniom Certyfikaty Uczestnictwa w projekcie ( w wersji polskiej i angielskiej). Patryk Sikora opowiedział o zasadach działania stworzonego przez uczniów sklepu. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stworzonej przez Kacpra Młyńskiego stronie internetowej projektu : https://praktyki-zagraniczne.000webhostapp.com/.  

Zdjęcia w czasie spotkania robili Jakub Miłejko i Patryk Paracki.

W realizacje projektu zaangażowali byli także inni pracownicy szkoły to jest: Renata Szyca- księgowa, a także nauczyciele: Andrzej Klinkosz, Iwona Cyrocka, Beata Gruba, Joanna Wenta, Arkadiusz Penkowski, Mirosław Szutenberg, Lucyna Zaborowska, Daria Klaman, Ewa Chrapkowska, Barbara Brzostowska.

Przygoda Wzgórza ze stażami zagranicznymi się na szczęście nie kończy. W konkursie Erasmus plus 2018, w którym złożono 1022 wnioski , projekt 2018-1-PL01-KA102-049287 Tytuł: „Wszystko jest lekcją- staże ZSZiO w Kartuzach w Europie” został zatwierdzony do realizacji na 27 pozycji i uzyskał dofinansowanie w wysokości 150 000 euro. Oznacza to, że 95 uczniów ze Wzgórza odbędzie staże w Anglii, Francji, Irlandii i na Malcie.

                                                                                              Koordynator Magdalena Fryt

projekt-1
projekt-1 projekt-1
projekt-2
projekt-2 projekt-2
projekt-5
projekt-5 projekt-5
projekt-7
projekt-7 projekt-7
projekt-8
projekt-8 projekt-8
projekt-9
projekt-9 projekt-9
projekt-10
projekt-10 projekt-10
projekt-11
projekt-11 projekt-11
projekt-12
projekt-12 projekt-12

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata