Dyrekcja ZSZiO w Kartuzach informuje, że od dnia 19 października 2020 do odwołania szkoła przechodzi na tryb nauki zdalnej. Lekcje odbywać się będą za pomocą aplikacji Teams zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.  W czasie zdalnego nauczania obowiązuje Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 31.08.2020.