Technik Informatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

Technik Reklamy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia
- język angielski

Technik Ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

Technik Rachunkowości

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski