Technik Informatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

Technik Handlowiec

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia
- język angielski

Technik Organizacji Reklamy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia
- język angielski

Technik Ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski