PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 3. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 4. Współpraca z partnerami:
  • Kartuskie Hospicjum „Caritas”
  • Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej
  • Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
  • Współpraca z Samorządem Uczniowskim
  • Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach
  • Współpraca z Ośrodkiem Geriatrycznym w Sianowie.
  • Współpraca z Wolontariatem „Warto” działającym przy GOPS Kartuzy.
 5. Różne akcje charytatywne.
 6. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2018 r.
 7. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, wrażliwości i bezinteresowności.
 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Kartuzy, 30.08.2018 r.                                                      Opiekunowie klubu:

                                                                                              Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu Dziecka w Kartuzach

Realizacja zadania „ Poczytaj mi kolego”

         W dniu 10 grudnia 2018r.  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili już po raz kolejny grupę sześciolatków z Przedszkola  Sióstr Świętego Wincentego a Paulo w Domu Dziecka  w Kartuzach.

         W czasie zajęć z dziećmi uczniowie z naszej szkoły czytali bajki, by umilić im czas i zachęcić do częstszego kontaktu z książką.

         Ponadto Wolontariusze przygotowali dla przedszkolaków własnoręcznie robione bombki  jako drobne upominki  w ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo podczas wizyty odbywały się zabawy, tańce i śpiewanie kolęd.

         Wszyscy wspólnie stwierdzili, że to był miło i pożytecznie spędzony czas.

         Wolontariuszom, którzy  brali  udział w realizacji tego zadania dziękujemy: Opiekunowie klubu J. Kluge i E. Plichta.

d dz_1
d dz_1 d dz_1
d dz_2
d dz_2 d dz_2
d dz_3
d dz_3 d dz_3
d dz_4
d dz_4 d dz_4
d dz_5
d dz_5 d dz_5
d dz_6
d dz_6 d dz_6
d dz_7
d dz_7 d dz_7
d dz_8
d dz_8 d dz_8
d dz_9
d dz_9 d dz_9
d dz_10
d dz_10 d dz_10
d dz_11
d dz_11 d dz_11
d dz_12
d dz_12 d dz_12
d dz_13
d dz_13 d dz_13
d dz_14
d dz_14 d dz_14
d dz_15
d dz_15 d dz_15

 

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

oraz  „Mikołajki”  dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach

         Dnia 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach. Dzięki zebranym słodyczom podczas zbiórki w „Centrum Kaszebe” w Kartuzach oraz wśród uczniów szkoły przygotowano 35 paczek dla podopiecznych  ośrodka. Dodatkowo  na uroczystości tej obecna była pani koordynator „Szlachetnej Paczki” z regionu  Sierakowice, Pani  Katarzyna Mielewczyk, absolwentka naszej szkoły. Pani Kasia podzieliła się z wolontariuszami swoimi doświadczeniami z pracy jako wolontariusz w szkole, a obecnie jako wolontariusz w środowisku lokalnym. Członkom naszego klubu  z okazji ich święta wręczono podziękowania za aktywną pracę na rzecz osób potrzebujących. Czas spędzony z podopiecznymi z ośrodka umilało wspólne śpiewanie kolęd oraz gry i zabawy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

rsz_z1
rsz_z1 rsz_z1
rsz_z2
rsz_z2 rsz_z2
rsz_z3
rsz_z3 rsz_z3
rsz_z4
rsz_z4 rsz_z4
rsz_z5
rsz_z5 rsz_z5
rsz_z6
rsz_z6 rsz_z6
rsz_z7
rsz_z7 rsz_z7
rsz_z8
rsz_z8 rsz_z8

 

REALIZACJA PROJEKTU” Szkolny Klub Wolontariatu” 

ZADANIE: -„AKCJE CHARYTATYWNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM”

W dniu 22 i 23 listopada 2018r. w Centrum Handlowym „ Kaszebe” w Kartuzach odbyła się zbiórka artykułów spożywczych  w celu pomocy charytatywnej dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów z naszej szkoły. Dodatkowo przygotowano 30 paczek dla wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach w ramach „ Mikołajek”.

         Akcja została przeprowadzona przez wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę słodyczy dziękujemy.

Opiekunowie Klubu wolontariatu: J. Kluge i E. Plichta.

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3

 „Akcja Żonkil" 2018

Dnia  11 października 2018r. rozpoczęliśmy kolejną edycję „Pól Nadziei, która jak co roku zainicjowana została sadzeniem żonkili.

W akcję zaangażowali się wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu oraz opiekunowie J. Kluge i E. Plichta.

wolont_1
wolont_1 wolont_1
wolont_2
wolont_2 wolont_2
wolont_3
wolont_3 wolont_3
wolont_4
wolont_4 wolont_4
wolont_5
wolont_5 wolont_5
wolont_6
wolont_6 wolont_6

„Poławiacze Pereł”- 2018 r.

W dniach od 15 do 20 oraz od 22 do 27 lipca 2018 roku wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” Natalia Damaszk i Weronika Kosater  wzięły udział w kampusie liderów społeczności lokalnych  - "Poławiacze Pereł", który został zorganizowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to program odkrywania talentów, a jego podstawowy cel to dotarcie do osób o wielkim potencjale i zainspirowanie ich do dalszego rozwoju. Wolontariuszki uczestniczyły  w zajęciach integracyjnych w celu  poznania  pozostałych uczestników Kampusu oraz uczyły  się pracować w grupie. Spędziły również wiele czasu na rozmowach o tym, jak pomóc swojemu otoczeniu, swojej najbliższej okolicy, jak zminimalizować różne problemy w dzisiejszych czasach. Końcowym etapem, który zrealizowały, był spektakl tworzony na podstawie Teatru Forum. Wszystkie przedstawienia związane były z problemami, które dominują  w życiu codziennym wielu ludzi, np. przemoc w rodzinie, alkoholizm czy nietolerancja. Uczennice podczas pobytu również zwiedzały Kraków, miały okazję poznać historię i zabytki  tego miasta. Wolontariuszki uważają, że w ciągu tych kilku dni zdołały nawiązać wiele nowych znajomości i przyjaźni. Bardzo się cieszą , że miały szansę  uczestniczyć właśnie w tym Kampusie. O czasie spędzonym w Krakowie z pewnością nigdy nie zapomną, a nabytą wiedzę wykorzystywać będą  w życiu codziennym.

 

 

 

Pomoc wolontariuszy przy organizacji Powiatowego Forum

         8 czerwca 2018r. w ramach współpracy z wolontariatem „ WARTO”    wolontariusze  ze Szkolnego Klubu Wolontariatu brali czynny udział w Powiatowym Forum III Sektora w Kartuzach. Pomoc wolontariuszy polegała na działaniach organizacyjnych podczas konferencji w Kartuskim Centrum Kultury.

Wolontariusze, którzy zaangażowali się w prace to:

 1. Adam Szymichowski- III TE
 2. Weronika Kwidzińska- ITOR
 3. Adrianna Cichocka – II TH
 4. Marcela Gilmajster- II TH
 5. Natalia Labuda- IITH

Wszystkim wolontariuszom za ich pomoc dziękuje opiekun klubu J. Kluge

20180614 133934 

 

WARSZTATY W ZAKŁADZIE EMBRIOLOGII

W AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

23 kwietnia 2018r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei” brali udział w warsztatach na temat: „STOP -FAS” . Zajęcia prowadziła pani dr hab. med. prof. nadzw. Mirosława Cichorek , pan dr hab.n.farm. Marek Wiergowski- pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pani dr Grażyna Rymaszewska. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy: 
- problemy dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, 
- skutki picia alkoholu w ciąży. 
Celem prelekcji było przede wszystkim uświadomienie młodzieży, że okres dziewięciu pierwszych miesięcy życia człowieka to najbardziej dynamiczny jego rozwój. Prelegencji wskazywali na szkodliwe i niebezpieczne działanie alkoholu, który może w znacznym stopniu spowodować wady płodu. Uzyskane informacje pomogą młodzieży, która 30 czerwca prowadzić będzie stoisko podczas Powiatowego Festynu „Rodzina- Rodzinie”.

w w amg_1
w w amg_1 w w amg_1
w w amg_2
w w amg_2 w w amg_2
w w amg_3
w w amg_3 w w amg_3
w w amg_4
w w amg_4 w w amg_4
w w amg_5
w w amg_5 w w amg_5

POLA NADZIEI 2018 r.

20 kwietnia 2018r. na terenie szkoły klub wolontariatu wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowali zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły dla Kartuskiego Hospicjum Domowego.

Zebrano 336 zł.

Natomiast 22 kwietnia 2018 r. 13 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu „Iskierka nadziei” pomagali w akcji zorganizowanej przez Kartuskie Hospicjum Domowe.

 1. Julia Goll- III TH
 2. Klaudia Węsiora- I TE
 3. Natalia Bukowska- I TE
 4. Wiktoria Wittke- I TE
 5. Paulina Brzeska- I TE
 6. Weronika Kwidzińska- I TOR
 7. Paulina Wiczling- I TOR
 8. Agata Gojtowska- I LO”D”
 9. Emilia Makowska- I LO”D”
 10. Agata Pipka- I LO”D”
 11. Kaja Denis- I LO”D
 12. Marta Dawidowska- IV TOR
 13. Paulina Stankowska- absolwentka

Wszystkim wolontariuszom za ich pracę i czas poświęcony dziękuje opiekun klubu Justyna Kluge.

pola-1
pola-1 pola-1
pola-2
pola-2 pola-2
pola-3
pola-3 pola-3
pola-18
pola-18 pola-18
pola-38
pola-38 pola-38
pola-39
pola-39 pola-39
pola-44
pola-44 pola-44

SPOTKANIE Z BAJKĄ

17 kwietnia 2018r. wolontariuszki wraz z opiekunem klubu ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”   odwiedzili dzieci w przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach. Podczas spotkania przedszkolaki z grupy „Margaretek” mieli okazję usłyszeć ulubione bajki przeczytane przez wolontariuszki. Uczennice przeczytały między innymi             „ Kopciuszka”, „Roszpunkę”, a także pierwszy raz przez dzieci słyszaną bajkę                 o trolach. Na zakończenie w nagrodę dla przedszkolaków wolontariuszki rozdały kolorowanki z ulubionym bohaterem i naklejki z nazwą i logiem naszej szkoły.

Wszystkim wolontariuszkom za ich pracę dziękuje opiekun klubu wolontariatu Justyna Kluge.

20180417_133252...
20180417_133252 - kopia 20180417_133252 - kopia
20180417_134608
20180417_134608 20180417_134608
20180417_134612
20180417_134612 20180417_134612
20180417_135805
20180417_135805 20180417_135805
20180417_140605
20180417_140605 20180417_140605

 

 Powiatowy Konkurs Twoje Zdrowie w Twoich Rękach

            W dniu 6 kwietnia 2018r. odbył się XVII Powiatowy Konkurs „ Twoje zdrowie w Twoich rękach” w I LO w Kartuzach.

            Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej pod nazwą

 „ Wolontariat w oczach młodzieży”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania wolontariatem i bezinteresownym pomaganiem innym.

Etap szkolny konkursu odbył się w dniu 5.04.2018r.

Do etapu szkolnego  zgłoszono 8 prac uczniów:

 1. I TOR- Wilkowska Agata
 2. I LO”D”- Rompa Agata
 3. III TOR- Szymikowska Kinga
 4. III TOR- Wojtala Joanna
 5. I LOD”- Martyna Fierka
 6. Szymon Musiołowski- III TOR
 7. Julia Bronk- III TOR
 8. Klaudia Jeszke- I LO”D”

Do etapu powiatowego  wytypowano 5 prac.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Kinga Szymikowska z kl. III TOR oraz Wilkowska Agata z kl. I TOR  otrzymały wyróżnienie. 

20180406_100756
20180406_100756 20180406_100756
20180406_113400
20180406_113400 20180406_113400
20180406_113630
20180406_113630 20180406_113630

Stoisko klubu wolontariatu podczas Dni Otwartych

21 marca 2018r. podczas Dni Otwartych Szkolny Klub Wolontariatu na przygotowanym stoisku prezentował swoje dotychczasowe działania.

Dodatkowo gimnazjaliści mieli okazję oddać swój głos na jedno wybrane przez siebie logo wolontariatu, które zostało zaprojektowane przez naszych uczniów w ramach szkolnego konkursu.

Po podsumowaniu głosów oddanych przez gimnazjalistów okazało się, że zwyciężyło logo nr 4, na które oddano 204 głosy. W głosowaniu brało udział 381 uczniów goszczących w naszej szkole.

Prace konkursowe oceniał komisja w składzie:

Joanna Stencel- V-ce dyrektor ds. wychowawczych

Justyna Kluge- opiekun klubu wolontariatu

Ewa Plichta- opiekun klubu wolontariatu

Beata Gruba- psycholog szkolny

Renata Rybakowska- nauczyciel

iskierka

Aleksandra Rychert- opiekun Samorządu Uczniowskiego dokonała podsumowania konkursu szkolnego zgodnie z regulaminem i przyznano:

I miejsce uczniowi klasy III TOR – Adamowi Majewskiemu. Logo to będzie wykorzystane  do celów popularyzatorskich i działań reklamowych klubu wolontariatu.

28947054_954062...
28947054_954062004759495_7599734157909596696_o1 28947054_954062004759495_7599734157909596696_o1
28954257_954267...
28954257_954267071405655_7476344402103740217_o1 28954257_954267071405655_7476344402103740217_o1
28954359_954267...
28954359_954267514738944_6140033795839184153_o1 28954359_954267514738944_6140033795839184153_o1
28954418_954268...
28954418_954268491405513_5981090608053983326_o1 28954418_954268491405513_5981090608053983326_o1
29060088_954267...
29060088_954267361405626_1255229091961763420_o1 29060088_954267361405626_1255229091961763420_o1
29060649_954268...
29060649_954268818072147_6380121046341400346_o1 29060649_954268818072147_6380121046341400346_o1

 

CZYTANIE BAJEK DZIECIOM W PRZEDSZKOLU

W dniu 16 marca 2018 r. po raz kolejny wolontariusze z klubu „Iskierka nadziei” zorganizowali akcję czytania bajek dzieciom w przedszkolu „ AKUKU” w Kartuzach. Dzieci były bardzo zadowolone, chętne do współpracy . Wolontariusze bardzo cenią sobie możliwość nabywania nowych doświadczeń w pracy z dziećmi.

20180316_132655
20180316_132655 20180316_132655
20180316_132705
20180316_132705 20180316_132705
20180316_133537
20180316_133537 20180316_133537
20180316_133603
20180316_133603 20180316_133603
20180316_133955
20180316_133955 20180316_133955
20180316_135508
20180316_135508 20180316_135508
20180316_135511
20180316_135511 20180316_135511

Szkolny Klub Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” 

współpracuje  z wolontariatem „Warto”, działającym przy GOPS w Kartuzach. Wolontariusze ze szkolnego klubu Iskierka Nadziei” tym razem  pomagali przy organizacji konferencji, która odbyła się 20 października 2017r. wsali GOKSiR-u w Chmielnie. Zebrały się tam organizacje pozarządowe z terenu powiatu kartuskiego.

Wolontariusz, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach owego spotkania, to uczennice z klasy III TOR:

- Martyna Fiołek

- Natalia Damaszk

- Angelika Leyk

- Aleksandra Sypion

- Weronika Kosater.

Podziękowania dla wolontariuszy

od opiekunów Szkolnego Klubu:

 Justyny Kluge i Ewy Plichty.

wolontariat Chmielno

 

26. Finał WOŚP

odbył się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie środków

„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

 W dniu 12 stycznia 2018r. uczniowie z kl. III TI

 1. Paracki Patryk
 2. Miłejko Dawid
 3. Miłejko Jakub

wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu p. J. Kluge i B. Gruba zorganizowali akcję   zbiórki pieniędzy  na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie szkoły.

Ponadto w dniu 14 stycznia 2018r. 14 wolontariuszy włączyło się w tę akcję na terenie Powiatu Kartuskiego.

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy. 

26 -1
26 -1 26 -1
26 fina
26 fina 26 fina
26-3
26-3 26-3
26-7
26-7 26-7
26-final_7
26-final_7 26-final_7
fina - 6
fina - 6 fina - 6
fina
fina fina

WYRÓŻNIENIE W FINALE OGÓLNOPOLSKIEJ GALI

KONKURSU MEN „ WOLONTARIUSZ ROKU”

          21 czerwca 2017 r. wolontariusze ze szkolnego  klubu „ Iskierka Nadziei”  wraz z panią dyrektor Grażyną Maczulis oraz panią pedagog Justyną Kluge wzięli udział w uroczystej gali finałowej konkursu MEN „ Wolontariusz Roku”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wyjątkowy charakter osiągnięcia naszego szkolnego klubu podkreślił udział Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Moniki Kończyk.

         W konkursie ogólnopolskim zostało wyróżnionych przez panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską 14 laureatów. Dodatkowo na uroczystości obecna była pani  Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

         Celem konkursu zorganizowanego przez MEN było promowanie idei pomagania innym i pokazanie, jak niezwykle ważne jest to działanie 
w środowisku szkolnym i lokalnym.

         Do udziału w „Wolontariuszu Roku”  zaproszeni zostali uczniowie  wszystkich szkół w Polsce. Otrzymano  blisko 400 zgłoszeń.

         W swoim wystąpieniu pani Minister  MEN podkreśliła, że dzięki wolontariatowi dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych, a także organizacji i współpracy.

         Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie maksymalnie 120-sekundowego filmu oraz charakterystyki prezentującej pracę wolontariuszy.  Nasze koło jako finalista konkursu   uzyskało wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

p1200113
p1200113 p1200113
p1200119
p1200119 p1200119
p1200134
p1200134 p1200134
p1200141
p1200141 p1200141
p1200151
p1200151 p1200151
p1200158
p1200158 p1200158

         Podczas gali odbył się koncert uczniów z jednej z  warszawskich   szkół muzycznych, a po gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na  elegancki poczęstunek w sali zamkowej.

         Wyjazd na galę był dodatkowo okazją, by zwiedzić Zamek Królewski, Plac  Zamkowy oraz Stadion Narodowy. Owe atrakcje były dla naszych uczniów i opiekunów źródłem radości i zadowolenia. W czasie wyjazdu panowała  ciepła, rodzinna atmosfera, o co zadbała też pani kurator, częstując naszych wolontariuszy wypiekami domowej roboty.

         Pani dyrektor Grażyna Maczulis i pani pedagog Justyna Kluge serdecznie dziękują wszystkim młodym ludziom o wielkich sercach za ich zapał i pracę.

Mamy nadzieję, że zasiane ziarna dobroci w przyszłości zaowocują chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Rodzina Razem - festyn rodzinny w Kartuzach

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei” zaoferowali swoją pomoc podczas festynu rodzinnego pod hasłem „ Rodzina Razem”. Zaangażowali się w akcję wspólnie z wolontariatem „Warto” działającym przy GOPS w Kartuzach. W dniu 15 maja 2017 r. pomagali przy przeprowadzaniu konkursów, gier, zabaw, malowaniu twarzy dzieciom.W tym dniu w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. Od dwóch lat z tej okazji organizowany jest również festyn w Kartuzach.

W trakcie festynu rozdano nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastycznym pt. „ Moja Rodzina- Pokolenie blisko siebie”. Nasza uczennica z kl. I TOR- Aleksandra Halman zajęła I miejsce.

 

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3
z4
z4 z4

CZYTANIE BAJEK DZIECIOM W PRZEDSZKOLU

W dniu 15 maja 2017r. wolontariusze z klubu „Iskierka nadziei” zorganizowali akcję czytania bajek dzieciom w przedszkolu „ AKUKU” w Kartuzach. Dzieci były bardzo zadowolone, chętne do współpracy i już czekają na ponowne spotkanie z wolontariuszami.

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3
z4
z4 z4
z5
z5 z5
z6
z6 z6
z7
z7 z7
z8
z8 z8

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FUNDACJI DKMS

Przedstawiciele fundacji DKMS przeprowadzili zajęcia z młodzieżą z ZSZiO w Kartuzach. Udział w spotkaniu wzięła młodzież z klasy; III TE, III TI, III TH, IIITOR oraz wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”. Tłumaczyli im, na czym polega oddawanie szpiku  i jak wiele znaczy nasza pomoc dla chorych. Akcja miała związek z prowadzonymi poszukiwaniami zgodnego dawcy dla 27-letniej Kasi z Sierakowic. 

zz

Pomoc wolontariuszy  niesiona do Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

         W r.sz.2016/17 wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”  nawiązali współpracę z Ośrodkiem Geriatrycznym w Sianowie. Odwiedzając pensjonariuszy w ośrodku udzielają   wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również spędzają  z nimi czas wolny. Dzięki wsparciu wolontariuszy u osób starszych i niepełnosprawnych wzrasta poczucie bezpieczeństwa, czują się one docenione i potrzebne.

18160170_167399...
18160170_1673990776239237_1925052812_o 18160170_1673990776239237_1925052812_o
18175301_167399...
18175301_1673990852905896_1243881104_o1 18175301_1673990852905896_1243881104_o1
18175733_167401...
18175733_1674014929570155_1154811874_o 18175733_1674014929570155_1154811874_o
18195745_167399...
18195745_1673991039572544_1383321536_o 18195745_1673991039572544_1383321536_o

PODSUMOWANIE AKCJI –POLA NADZIEI 2017r.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie  w dniu 25 kwietnia 2017r. odbyło się podsumowanie akcji Pola Nadziei 2017 w powiecie kartuskim. O szczegółach opowiedzieli Krystyna Herzberg - koordynator Wolontariatu w powiecie kartuskim oraz ks. Łukasz Delewski z parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach, reprezentujący ks. Marka Trybowskiego, dyrektora Kartuskiego Centrum Caritas. Wolontariusze ze Szkolnego klubu wolontariatu „Iskierka Nadziei” wraz z opiekunem  odebrali podziękowania za uczestnictwo w akcji.

z

Podsumowanie akcji POLA NADZIEI

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

24 maja  2016r. opiekun klubu wolontariatu wraz z wolontariuszami uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Pola Nadziei 2016 r.” W tym roku uroczystość podsumowania odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. W czasie uroczystości m.in. odebrano od organizatorów podziękowania od organizatorów za pomoc w akcji.  24 maja  2016r. opiekun klubu wolontariatu wraz z wolontariuszami uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Pola Nadziei 2016 r.”  W tym roku uroczystość podsumowania odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. W czasie uroczystości m.in.  odebrano od organizatorów podziękowania od organizatorów za pomoc w akcji.

 

dsc_0485
dsc_0485 dsc_0485
dsc_0488
dsc_0488 dsc_0488
pola2016
pola2016 pola2016

 

PODZIĘKOWANIE

Dla wolontariuszy

z kl. IV Technikum Informatycznego- Damiana Kroll

i z IV Technikum Handlowego Kamili Płotka

za dotychczasową pracę w środowisku lokalnym składają opiekunowie klubu

oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

Dnia 6 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

            Na tę uroczystość wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Iskierka Nadziei” zaprosili wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych z wychowawcami.

            Przygotowano gry zespołowe, zabawy integracyjne oraz świąteczne upominki z okazji Mikołajek dla wszystkich wychowanków.

dz wolontariatu...
dz wolontariatu_1 dz wolontariatu_1
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_2 dz wolontariatu_2
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_3 dz wolontariatu_3
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_4 dz wolontariatu_4
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_5 dz wolontariatu_5

Akcja  „DRAW 4 LIBERIA”sony 157 1600x1200

W dniach 12 i 13 maja 2015 r. wolontariusze ze szkolnego klubu sprzedając ołówki wśród uczniów naszej szkoły włączyli się akację „ DRAW 4 LIBERA”.

Zebraną kwotę 223 zł przekazano na konto organizatorów akcji.

Dziękujemy wolontariuszom oraz uczniom za okazana pomoc. Opiekunowie klubu.

 

 

 

Dzień Dziecka dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych

W dniu 27 maja 2014r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali gry i zabawy sportowe dla pond 30 wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych z okazji zbliżającego się święta „ Dnia Dziecka”.

Wolontariusze jak i podopieczni ośrodka aktywnie i miło spędzili wspólny czas.

Za poświęcony czas wolontariuszom dziękują opiekunowie: J. Klugei E. Plichta.

klub wolontariatu1klub wolontariatu2klub wolontariatu3

 POLA NADZIEI 2015

 

 

26 kwietnia 2015r. 16 wolontariuszy  ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” brali udział w projekcie Pola Nadziei 2015r. kwestując  na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas. W dniu 21 maja 2015r. odbyła się uroczystość podsumowania tegorocznej akcji w Szkole Podstawowej w Mirachowie. Wszystkim wolontariuszom biorącym udział w akcji składają serdeczne podziękowania opiekunowie Klubu : Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

sony 160 1600x1...
sony 160 1600x1200 sony 160 1600x1200
sony 170 1600x1...
sony 170 1600x1200 sony 170 1600x1200

 

Cele Klubu Wolontariusza

      1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
      2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, wrażliwości i bezinteresowności.
      3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
      4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
      5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
      6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
      7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
      8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
      9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Kartuzy, 26.08.2015r. Opiekunowie klubu:

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4