PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 3. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 4. Współpraca z partnerami:

- Kartuskie Hospicjum „Caritas”

- Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej

  Orkiestrze Świątecznej Pomocy”

-Współpraca z Samorządem Uczniowskim

-Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach

-Współpraca z Wolontariatem „Warto” działającym przy GOPS Kartuzy.

 1. Różne akcje charytatywne.
 2. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2021 r.
 3. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, bezinteresowności.
 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Kartuzy, 26.08.2021 r.                                             Opiekunowie klubu:

                                                                               Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

Rada Wolontariatu

 W tym roku szkolnym wybory do Rady Wolontariatu  odbyły się w gronie osób należących do Wolontariatu Iskierka Nadziei w dniu 30.09.2021 r. Wybrane zostały następujące osoby:

 Przewodnicząca:

Krystyna Bielicka IV TE

Zastępca przewodniczącej:

Dominika Stenzel IVTE

Skarbnik:

Aleksandra Toporek - IVTE

Członek:

Pawelczyk Daria - kl. II LO”D”

Szymichowska Paulina - II LO”D”

 Opiekunowie klubu: JUSTYNA KLUGE I EWA PLICHTA

„Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach

Dnia 9 grudnia 2021r.  zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach. Dzięki zebranym słodyczom wśród uczniów szkoły i wolontariuszy ze Szkolnego Klubu...

zobacz

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

Dnia 6 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Członkom naszego klubu  z okazji ich święta wręczono podziękowania za...

zobacz

Wolontariusze z wizytą u przedszkolaków

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka nadziei” przygotowali 40 prezentów  w formie aniołków dla przedszkolaków z Przedszkola...

zobacz

Klub Wolontariatu

  Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu Dziecka w Kartuzach            W dniu 20 października  2021 r. ...

zobacz