PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 3. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 4. Współpraca z partnerami:

- Kartuskie Hospicjum „Caritas”

- Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej

  Orkiestrze Świątecznej Pomocy”

-Współpraca z Samorządem Uczniowskim

-Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach

-Współpraca z Wolontariatem „Warto” działającym przy GOPS Kartuzy.

 1. Różne akcje charytatywne.
 2. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2021 r.
 3. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, bezinteresowności.
 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Kartuzy, 26.08.2021 r.                                             Opiekunowie klubu:

                                                                               Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

Rada Wolontariatu

 W tym roku szkolnym wybory do Rady Wolontariatu  odbyły się w gronie osób należących do Wolontariatu Iskierka Nadziei w dniu 30.09.2021 r. Wybrane zostały następujące osoby:

 Przewodnicząca:

Krystyna Bielicka IV TE

Zastępca przewodniczącej:

Dominika Stenzel IVTE

Skarbnik:

Aleksandra Toporek - IVTE

Członek:

Pawelczyk Daria - kl. II LO”D”

Szymichowska Paulina - II LO”D”

 Opiekunowie klubu: JUSTYNA KLUGE I EWA PLICHTA

 


Akcja Żonkil

Dnia 6 października 2021 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję „Pól Nadziei”, która jak co roku zainicjowana została sadzeniem żonkili.

W akcję zaangażowali się wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu oraz opiekunowie J. Kluge i E. Plichta.

Wszystkim wolontariuszom , którzy zaangażowali się w tę akcję dziękujemy.

 

Wolontariusze z...
Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu podczas sadzenia żonkili przed szkołą. Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu podczas sadzenia żonkili przed szkołą.
Wolontariusze z...
Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu podczas sadzenia żonkili przed szkołą. Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu podczas sadzenia żonkili przed szkołą.

 


„Wyjścia do Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach”

W roku szkolnym 2021/22 trwa współpraca Szkolnego Klubu Wolontariatu z wychowankami Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach.

         Wolontariusze wybierają się tam średnio co dwa tygodnie aby wspólnie pograć w gry, zdarza się również pomagać w odrabianiu  prac  domowych.

Wolontariusze z...
Wolontariusze ze szkolnego klubu podczas akcji na rzecz pomagania wychowankom z Zespołu Placówek Specjalnych. Wolontariusze ze szkolnego klubu podczas akcji na rzecz pomagania wychowankom z Zespołu Placówek Specjalnych.
Wolontariusze z...
Wolontariusze ze szkolnego klubu podczas akcji na rzecz pomagania wychowankom z Zespołu Placówek Specjalnych. Wolontariusze ze szkolnego klubu podczas akcji na rzecz pomagania wychowankom z Zespołu Placówek Specjalnych.
Wolontariusze z...
Wolontariusze ze szkolnego klubu podczas akcji na rzecz pomagania wychowankom z Zespołu Placówek Specjalnych. Wolontariusze ze szkolnego klubu podczas akcji na rzecz pomagania wychowankom z Zespołu Placówek Specjalnych.
 

 


 

Ósma edycja akcji charytatywnej "Dwa światy"

W niedzielę 17 października 2021 r.  w powiecie kartuskim odbyła się zbiórka do puszek w ramach akcji charytatywnej „ Dwa światy”.   Wydarzenie to miało na celu wsparcie  budowy  Kartuskiego Hospicjum Caritas.

Z  naszej  szkoły również włączyli się w tę akcję następujący wolontariusze:

 1. Marta Dąbrowska z kl. II TR
 2. Aleksandra Głodowska z kl. IV TE
 3. Aleksandra Konopacka- z kl. II LO”D”
 4. Agata Sobczyńska z kl. III TE/P
 5. Anna Sobczyńska z kl. II TR/
 6. Paulina Szymichowska z kl. II LO”D”
 7. Aleksandra Toporek z kl. IV TE
 8. Nikola Złoch z kl. II LO”D”.
 9. Paulina Kawka z kl. IVT E

Wszystkim wolontariuszom za udział w tym przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie klubu wolontariatu

Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu podczas sadzenia żonkili przed szkołą.Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu podczas sadzenia żonkili przed szkołą.

 


 

 


 

5 grudnia Dzień Wolontariusza

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wszystkim Wolontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” składamy najserdeczniejsze życzenia, oraz podziękowania za bezinteresowną działalność. Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia

i radości w życiu, którą tak chętnie dzielicie się z innymi. Niech wolontariat nadal będzie źródłem Waszej wewnętrznej satysfakcji,

a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, niech motywuje Was do dalszego działania na polu wolontarystycznym.

 

 Najlepsze życzenia pomyślności i wytrwałości składają: opiekunowie klubu Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

 


 

 

NAGRODY STAROSTY - 2020 r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Kartuskiego z dnia 21 października 2020 r. Nagrody Starosty z naszej szkoły otrzymali następujący wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”.

 

1. Marcela Gilmajster- tegoroczna absolwentka z Technikum Handlowego

2. Adrianna Cichocka- tegoroczna absolwentka z Technikum Handlowego

3. Zuzanna Syldatk- tegoroczna absolwentka III LO- profil usportowiony

4. Kaja Denis- tegoroczna absolwentka III LO- profil usportowiony

5. Agata Pipka- tegoroczna absolwentka III LO- profil usportowiony

6. Agata Rompa- tegoroczna absolwentka III LO- profil usportowiony

7. Aleksandra Wenta- tegoroczna absolwentka III LO- profil usportowiony

8. Khrystyna Fetisowa- tegoroczna absolwentka Technikum Organizacji Reklamy

9. Karolina Naczk- tegoroczna absolwentka Technikum Organizacji Reklamy

10. Patrycja Leyk- tegoroczna absolwentka Technikum Organizacji Reklamy

11. Artur Dampc- tegoroczny absolwent Technikum Organizacji Reklamy

12. Dominik Miotk- tegoroczny absolwent III Liceum Ogólnokształcącego- profil europejski

 

WSZYSTKIM NAGRODZONYM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW – opiekunowie klubu: Justyna Kluge i Ewa Plichta

 


 

Dnia 8 października 2020 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję „Pól Nadziei”, która jak co roku zainicjowana została sadzeniem żonkili.

W akcję zaangażowali się wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu oraz opiekunowie J. Kluge i E. Plichta.

Wszystkim wolontariuszom , którzy zaangażowali się w tę akcję dziękujemy.

Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020
Akcja żonkil 20...
Akcja żonkil 2020 Akcja żonkil 2020

 


 

 

Rada Wolontariatu

 

 

W tym roku szkolnym wybory do Rady Wolontariatu  odbyły się w gronie osób należących do Wolontariatu Iskierka Nadziei w dniu 01.10.2020 r. Wybrane zostały następujące osoby:

Przewodnicząca:

Krystyna Bielicka III Te

Zastępca przewodniczącej:

Dominika Stenzel III Te

Skarbnik:

Aleksandra Toporek- III TE

Członek:

Patrycja Serkowska- II TE/G

 


 

Drodzy Wolontariusze

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę i poświęcony czas

na rzecz pomocy potrzebującymw ramach działalności

Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”

 

MarceliGilmajster –IV TH

Adriannie Cichockiej- IV TH

AleksandrzeWenta - III LO d

Agacie Pipka- III LO d

Agacie Rompa- III LO d

Zuzannie Syldatk- III LO d

Kai Denis – III LO d

 

Podziękowania składają opiekunowie klubu  Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU ”SZLACHETNA PACZKA” 

         Przyszedł czas na podsumowania, podziękowania i gratulacje.

6 marca 2020 r. odbyło się podsumowanie projektu ”Szlachetna Paczka” w Sierakowicach.  Koordynatorem była Katarzyna Mielewczyk, która dzięki pomocy również wolontariuszy z naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu” Iskierka Nadziei” udanie poprowadziła rejon do finału projektu.

         W pracach „Szlachetnej Paczki” w dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. brali udział:

 1. Gilmajster Marcela – IV TH
 2. Adrianna Cichocka - IV TH
 3. Aleksandra Toporek - II TE
 4. Anna Toporek - I TR/P
 5. Wiktoria Borys - II LO”C”
 6. Kinga Gruchała – Węsierska - II LO”C”

Nie zabrakło ich również podczas podsumowania projektu.

 Za ich poświęcony czas i pracę na rzecz potrzebujących dziękują opiekunowie J. Kluge i E. Plichta

 

1
1 1
2
2 2
3
3 3
 

 

28 Finał WOŚP odbył się w dniu 12 stycznia 2020, a jego celem było pozyskanie środków  dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

 W dniu 10 stycznia 2020 r. wolontariusze

 1. Agata Domaszk - II LO”C”
 2. Wiktoria Borys – II LO C”

 wraz z opiekunami   Szkolnego Klubu Wolontariatu zorganizowali akcję   zbiórki pieniędzy  na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie szkoły. Zebrano rekordową sumę 1132,32 zł.

Ponadto w dniu 13 stycznia 2019 r. 13 wolontariuszy włączyło się w tę akcję na terenie Powiatu Kartuskiego.

 1. Paulina Kanczkowska - II LOC”
 2. Agata Domaszk - II LO”C”
 3. Wiktoria Borys – II LO C”
 4. Agata Pipka- III LO”D”
 5. Czapp Joanna- III TOR
 6. Agata Sobczyńska- I TE/P
 7. Brzeska Paulina- III TE
 8. Natalia Bukowska- III TE
 9. Plichta Laura- I LO”D”/G
 10. Kajfasz Aleksandra I TR/P
 11. Gruchała Węsierska Kinga- II LO”C”
 12. Rompa Agata- III LO”D”
 13. Bronk Wiktoria- I LOD/ G

  Wszystkim wolontariuszom dziękujemy.

wop_1
wop_1 wop_1
wop_2
wop_2 wop_2
wop_3
wop_3 wop_3
wop_4
wop_4 wop_4
wop_5
wop_5 wop_5
 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - 2020 r.

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a dzień później Dzień Dziadka. W tych dniach wszystkie wnuczęta składają babciom i dziadkom moc życzeń.

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei” we współpracy z wolontariatem „Warto” działający przy GOPS Kartuzy zorganizował na ulicach miasta akcję rozdawanie słodkich serduszek naszym Babciom i Dziadkom.

Wszystkim wolontariuszkom, które włączyły się w tę akcję dziękujemy- opiekunowie klubu J. Kluge i E. Plichta.

ZBIÓRKA

dla podopiecznych Fundacji „Nowe Życie”

 

W terminie od 12 do 20 grudnia 2019 r. w szkole została zorganizowana zbiórka odzieży, zabawek, książek oraz żywności  na cele charytatywne dla podopiecznych Fundacji „ Nowe Życie” w Sopocie.

Podjęte działania związane były  z przedświątecznym wolontariatem.

W imieniu obdarowanych wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc dziękujemy: Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu J. Kluge i E. Plichta.

20191219_143031
20191219_143031 20191219_143031
20191219_143047
20191219_143047 20191219_143047
78925862_143382...
78925862_1433822200116804_710496107402100736_o 78925862_1433822200116804_710496107402100736_o

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków

z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu Dziecka w Kartuzach

         W dniu 11 grudnia 2019r.  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili już po raz kolejny grupę sześciolatków i trzylatków z Przedszkola  Sióstr Świętego Wincentego a Paulo w Domu Dziecka  w Kartuzach.

         W czasie zajęć z dziećmi uczniowie z naszej szkoły czytali bajki, by umilić im czas i zachęcić do częstszego kontaktu z książką. Ponadto Wolontariusze przygotowali dla przedszkolaków własnoręcznie robione drobne upominki  w ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 Dodatkowo podczas wizyty odbywały się zabawy, tańce i śpiewanie kolęd.

         Wolontariuszom, którzy  brali  udział w realizacji tego zadania dziękujemy:

opiekunowie klubu J. Kluge i E. Plichta.

 

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
 

SZLACHETNA PACZKA 2019

Dnia 6 i 7  grudnia 2019 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”  dołączyli do akcji ” Szlachetna Paczka”  z rejonu Sierakowice i pomagali przy pakowaniu oraz rozwożeniu paczek do wybranych rodzin.

Na magazynie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach panowała bardzo rodzinna atmosfera, a podczas wizyt u rodzin nie zabrakło łez wzruszenia oraz uśmiechów - relacjonuje Katarzyna Mielewczyk, lider Rejonu Sierakowice.

Akcja nazwana „ weekendem cudów” odbyła się już po raz osiemnasty.

W działania zaangażowali się wolontariusze z naszej szkoły:

 1. Gilmajster Marcela- IVTH
 2. Adrianna Cichocka- IV TH
 3. Aleksandra Toporek- II TE
 4. Anna Toporek – I TR/P
 5. Wiktoria Borys- II LO”C”
 6. Kinga Gruchała- Węsierska- II LO”C”

Wszystkim Wolontariuszom za pracę, entuzjazm i serce  dziękujemy.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu J. Kluge i E. Plichta

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
 

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA oraz  „Mikołajki”  dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii w Kartuzach

Dnia 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach.

Dzięki zebranym słodyczom wśród uczniów szkoły przygotowano 33 paczek dla podopiecznych  ośrodka.

Członkom naszego klubu  z okazji ich święta wręczono podziękowania za aktywną pracę na rzecz osób potrzebujących.

Czas spędzony z podopiecznymi z ośrodka umilało wspólne śpiewanie kolęd oraz gry i zabawy związane ze Świętami Bożego   Narodzenia.

dsc04085
dsc04085 dsc04085
dsc04090
dsc04090 dsc04090
dsc04093
dsc04093 dsc04093
dsc04098
dsc04098 dsc04098
dsc04100
dsc04100 dsc04100
dsc04103
dsc04103 dsc04103
dsc04108
dsc04108 dsc04108
dsc04112
dsc04112 dsc04112
dsc04124
dsc04124 dsc04124
dsc04127
dsc04127 dsc04127
dsc04128
dsc04128 dsc04128
dsc04131
dsc04131 dsc04131
dsc04133
dsc04133 dsc04133
dsc04134
dsc04134 dsc04134
dsc04135
dsc04135 dsc04135
dsc04139
dsc04139 dsc04139
dsc04140-1
dsc04140-1 dsc04140-1
dsc04140
dsc04140 dsc04140
dsc04141
dsc04141 dsc04141
dsc04153
dsc04153 dsc04153
dsc04155
dsc04155 dsc04155
dsc04176
dsc04176 dsc04176
dsc04178
dsc04178 dsc04178
dsc04179
dsc04179 dsc04179
dsc04180
dsc04180 dsc04180
dsc04181-1
dsc04181-1 dsc04181-1
dsc04181
dsc04181 dsc04181
dsc04183
dsc04183 dsc04183
dsc04186
dsc04186 dsc04186
dsc04188
dsc04188 dsc04188
 

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu Dziecka w Kartuzach

Realizacja zadania „ Poczytaj mi kolego”

         W dniu 6  listopada  2019 r.  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu rozpoczęli tegoroczną akcję  na rzecz przedszkolaków z Domu Dziecka. Odwiedziliśmy  grupę sześciolatków  i trzylatków z Przedszkola  Sióstr Świętego Wincentego a Paulo.         W czasie zajęć z dziećmi uczniowie z naszej szkoły czytali bajki, by umilić im czas i zachęcić do częstszego kontaktu z książką. Podczas wizyty odbywały się również  zabawy, tańce i śpiewanie.

         Wszyscy wspólnie stwierdzili, że to był miło i pożytecznie spędzony czas.

         Wolontariuszom:

 1. Krystyna Bielicka z kl. II TE
 2. Dominika Stenzel z kl. II TE
 3. Aleksandra Toporek z kl. II TE
 4. Płotka Paulina z kl. I LO”C’/P
 5. Czerwionka Barbara z kl. I LO”C”/P
 6. Patrycja Serkowska z kl. I TE/G
 7. Paulina Arendt z kl. I TE/G
 8. Aleksandra Szymanowska z kl. I LO”D/G

Za realizację  tego zadania dziękujemy: Opiekunowie klubu J. Kluge i E. Plichta.

img_5740
img_5740 img_5740
img_5749
img_5749 img_5749
img_5750
img_5750 img_5750
img_5753
img_5753 img_5753
img_5757
img_5757 img_5757
img_5761
img_5761 img_5761
img_5765
img_5765 img_5765
img_5769
img_5769 img_5769
img_5775
img_5775 img_5775
img_8472
img_8472 img_8472
img_8473
img_8473 img_8473
img_8475
img_8475 img_8475

Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariatu z Wolontariatem „WARTO” przy GOPS w Kartuzach

Wolontariusze z naszej szkoły  współpracują  z Wolontariatem „Warto”, który znajduje się przy GOPS-ie w Kartuzach. Udajemy się w każdy poniedziałek. Tutaj głównie skupiamy się na pomaganiu dziecią w nauce. Dzieci te objęte są opieką GOPS ze względu na ich sytuację rodzinną. Staramy się pokonać ich trudności w nauce oraz w różnych testach, zagwostach logicznych.

img_20191014_16...
img_20191014_164045 img_20191014_164045
img_20191021_16...
img_20191021_162642 img_20191021_162642
img_20191021_16...
img_20191021_162711 img_20191021_162711
img_20191028_16...
img_20191028_160552 img_20191028_160552
img_20191028_16...
img_20191028_160628 img_20191028_160628
img_20191028_16...
img_20191028_163655 img_20191028_163655
img_20191028_16...
img_20191028_163703 img_20191028_163703
img_20191028_16...
img_20191028_163715 img_20191028_163715
img_20191028_16...
img_20191028_163718 img_20191028_163718
received_457292...
received_457292158240591 received_457292158240591
received_526966...
received_526966741573647 received_526966741573647
received_549191...
received_549191472290352 received_549191472290352
received_790304...
received_790304718080687 received_790304718080687
received_958721...
received_958721231146621 received_958721231146621
received_250022...
received_2500228516764224 received_2500228516764224

„Wyjścia do Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach”

W r.sz.2019/20 trwa współpraca Szkolnego Klubu Wolontariatu z wychowankami Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach.

Wolontariusze wybierają  się tam średnio co dwa tygodnie aby wspólnie pograć w gry takie jak np. UNO, Chińczyk, Piłkarzyki itp. Zdarza się również pomagać przy pracach  domowych.  

73028106_557033...
73028106_557033635063706_167027893707210752_n 73028106_557033635063706_167027893707210752_n
73169019_529526...
73169019_529526054512018_3491597863761215488_n 73169019_529526054512018_3491597863761215488_n
73252093_159367...
73252093_1593679430771931_9010611881135570944_n 73252093_1593679430771931_9010611881135570944_n
73409270_405210...
73409270_405210523489894_6486028090207109120_n 73409270_405210523489894_6486028090207109120_n
73409291_672876...
73409291_672876299869279_8428276064542785536_n 73409291_672876299869279_8428276064542785536_n
73458927_982052...
73458927_982052542134052_4747485217810284544_n 73458927_982052542134052_4747485217810284544_n
74224163_233176...
74224163_2331762127136858_4785590305099350016_n 74224163_2331762127136858_4785590305099350016_n
74272825_314239...
74272825_3142390929168660_5014612809024012288_n 74272825_3142390929168660_5014612809024012288_n
74288135_976839...
74288135_976839779327279_4696944082780422144_n 74288135_976839779327279_4696944082780422144_n
74368458_273743...
74368458_2737432982985241_869076238524743680_n 74368458_2737432982985241_869076238524743680_n
74602087_102344...
74602087_1023440924673348_3624997396196360192_n 74602087_1023440924673348_3624997396196360192_n
74607644_244445...
74607644_2444455402276136_7493512901135695872_n 74607644_2444455402276136_7493512901135695872_n
75242259_258258...
75242259_2582585428465017_4720986025508208640_n 75242259_2582585428465017_4720986025508208640_n
75354814_424061...
75354814_424061424966038_2712985670988595200_n 75354814_424061424966038_2712985670988595200_n
75418848_413820...
75418848_413820739308170_6640407601580343296_n 75418848_413820739308170_6640407601580343296_n

CZAD – NIE ZOBACZYSZ… NIE POCZUJESZ…

          Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadzei”  włączyli się w akcję, która odbyła się  3 października 2019 roku zorganizowana przez  Klub Wolontariatu Warto na ulicach Kartuz.  Była to  a kcja społeczna  informująca  o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą czad, czyli dwutlenek węgla.

img_20191003_12...
img_20191003_120621 img_20191003_120621
img_20191003_12...
img_20191003_120635 img_20191003_120635
img_20191003_12...
img_20191003_1210351 img_20191003_1210351

„Akcja Żonkil”

Dnia  8 października 2019r. rozpoczęliśmy kolejną edycję „Pól Nadziei , która jak co roku zainicjowana została sadzeniem żonkili.

W akcję zaangażowali się wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu oraz opiekunowie J. Kluge i E. Plichta.

20191008_103056
20191008_103056 20191008_103056
20191008_103121
20191008_103121 20191008_103121
20191008_103141
20191008_103141 20191008_103141
20191008_103147
20191008_103147 20191008_103147
20191008_103418
20191008_103418 20191008_103418

ZDOBYCIE CERTYFIKATU „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”

Szkolny Klub Wolontariatu ”Iskierka Nadziei” w terminie od 15 października 2018 r. do 6 kwietnia 2019r. realizował projekt: ” Szkolny klub wolontariatu”.

Celem konkursu było  rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

15 kwietnia 2019r. zdobyliśmy tytuł w Ogólnopolskim Konkursie: „ Szkolny Klub Wolontariatu”.

Wolontariuszom za zaangażowanie i bezinteresowną pracę  na rzecz potrzebujących pomocy dziękują opiekunowie klubu: Justyna Kluge i Ewa Plichta.

POLA NADZIEI 2019 r.

5 kwietnia 2019 r. na terenie szkoły klub wolontariatu  zorganizował zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły dla Kartuskiego Hospicjum Domowego.

Zebrano 301,91 zł.

Natomiast  07 kwietnia 2019 r.  15 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu „Iskierka  nadziei” pomagali w akcji zorganizowanej przez Kartuskie Hospicjum Domowe.

 1. Julia Goll- IV TH
 2. Angelika Leyk- IV TOR
 3. Martyna Fiołek- IV TOR
 4. Wiktoria Wittke- II TE
 5. Paulina Brzeska- II TE
 6. Agata Pipka- II LO”D”
 7. Kaja Denis- II LO”D
 8. Aleksandra Toporek- I TE
 9. AgataRompa- II LO”D”
 10. Weronika Trzebiatowska- I LO”C”
 11. Paulina Kanczkowska- I LO”C”
 12. Agata Damaszk- I LO”C”
 13. Wiktoria Borys- I LO ” C”
 14. Dominika Stenzel – I TE
 15. Paulina Stankowska- absolwentka

Wszystkim wolontariuszom za ich pracę i czas poświęcony dziękuje opiekunowie klubu.

pola_n_1
pola_n_1 pola_n_1
pola_n_2
pola_n_2 pola_n_2
pola_n_3
pola_n_3 pola_n_3
pola_n_4
pola_n_4 pola_n_4
pola_n_5
pola_n_5 pola_n_5
pola_n_6
pola_n_6 pola_n_6
pola_n_7
pola_n_7 pola_n_7
pola_n_8
pola_n_8 pola_n_8
pola_n_9
pola_n_9 pola_n_9
pola_n_10
pola_n_10 pola_n_10
pola_n_11
pola_n_11 pola_n_11
pola_n_12
pola_n_12 pola_n_12
pola_n_13
pola_n_13 pola_n_13
pola_n_14
pola_n_14 pola_n_14
pola_n_15
pola_n_15 pola_n_15
pola_n_16
pola_n_16 pola_n_16

Stoisko  klubu wolontariatu podczas Dni Otwartych

21 marca 2019 r. podczas Dni Otwartych  Szkolny Klub Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”  na przygotowanym  stoisku prezentował swoje dotychczasowe działania.  Zadaniem głównym było propagowanie idei wolontariatu wśród młodych ludzi.

dniotwarte2
dniotwarte2 dniotwarte2
dniotwarte3
dniotwarte3 dniotwarte3
dniotwarte2019
dniotwarte2019 dniotwarte2019

PODSUMOWANIE PROJEKTU „SZLACHETNA PACZKA"

Przyszedł czas na podsumowanie, podziękowanie i gratulacje. W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w dniu 9 marca 2019r.  odbyła się gala podsumowująca minioną edycję projektu Szlachetna Paczka.Koordynowała go Katarzyna Mielewczyk, która dzięki pomocy swoich wolontariuszy udanie poprowadziła  rejon do finału projektu.

Dzięki opowiedzianym historiom przez  obdarowanych ludzi nie zabrakło chwil wzruszeń. Natomiast młodzieżowe występy muzyczne wprawiły wszystkich w nieopisywalny nastrój adekwatny do uroczystości.

W pracach Szlachetnej Paczki  w dniach 8 i 9 grudnia 2018r.brali udział również wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”.Nie zabrakło ich także na gali podsumowującej to dzieło.

 1. Marcela Gilmajster z klasy III TH
 2. LeykAngelika z klasy IV TOR
 3. Damaszk Natalia z  klasy IV TOR
 4. Kamil Konkol z klasy I TI
 5. Machola Angelika z klasy I TH
 6. Bronk Zuzanna z klasy I TH
 7. Syldatk Zuzanna z klasy II LO”D”
 8. Majkowska Martyna z I Branżowej
 9. Formela Weronika z I klasy I TH

 Wolontariuszom za ich poświęcony czas i pracę dziękują opiekunowie klubu Justyna Kluge i Ewa Plichta.

sz_p_1
sz_p_1 sz_p_1
sz_p_2
sz_p_2 sz_p_2
sz_p_3
sz_p_3 sz_p_3
sz_p_4
sz_p_4 sz_p_4

ZABAWA KARNAWAŁOWA W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W KARTUZACH

W dniu 27 lutego 2019r. chętni wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka nadziei” uczestniczyli w zabawie karnawałowej zorganizowanej dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach.

Wolontariusze na tę okoliczność przygotowali różne gry i zabawy, aby w ten sposób mile spędzić czas   i dobrze się bawić z wychowankami ośrodka.

         Wolontariuszom  za  udział w zabawie dziękują opiekunowie klubu

J. Kluge i E. Plichta.

  

zab karn_1
zab karn_1 zab karn_1
zab karn_2
zab karn_2 zab karn_2
zab karn_3
zab karn_3 zab karn_3
zab karn_4
zab karn_4 zab karn_4
zab karn_5
zab karn_5 zab karn_5
zab karn_6
zab karn_6 zab karn_6
zab karn_7
zab karn_7 zab karn_7
zab karn_8
zab karn_8 zab karn_8
zab karn_9
zab karn_9 zab karn_9

 

PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU

W ramach realizacji projektu „ Szkolny Klub Wolontariatu” w I semestrze r.sz. 2018/19 zostały przeprowadzone pogadanki dla uczniów na temat ubóstwa i związanej z nim idei wolontariatu opartej na empatii i chęci pomagania innym.

 Celem pogadanek było przede wszystkim kształtowanie wśród uczniów postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Spotkania  prowadzone były przez wolontariuszy i opiekuna  Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”.

piw_1
piw_1 piw_1
piw_2
piw_2 piw_2
piw_3
piw_3 piw_3
piw_4
piw_4 piw_4
piw_5
piw_5 piw_5
piw_6
piw_6 piw_6
piw_7
piw_7 piw_7
piw_8
piw_8 piw_8
piw_9
piw_9 piw_9
piw_10
piw_10 piw_10
piw_11
piw_11 piw_11
piw_12
piw_12 piw_12
piw_13
piw_13 piw_13

27. Finał WOŚP

27. Finał WOŚP odbył się w dniu 13 stycznia 2019, a jego celem było pozyskanie środków „na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”

 W dniu 11 stycznia 2019r. wolontariusze

 1. Miłejko Dawid z IV TI
 2. Julia Goll z IV TH
 3. Wiktoria Wittke z II TE

wraz z opiekunem  Szkolnego Klubu Wolontariatu p. J. Kluge zorganizowali akcję   zbiórki pieniędzy  na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie szkoły. Zebrano rekordową sumę 733,36 zł.

Ponadto w dniu 13 stycznia 2019 r. 12 wolontariuszy włączyło się w tę akcję na terenie Powiatu Kartuskiego.

 1. Julia Goll - IV TH
 2. Angelika Leyk - IV TOR
 3. Weronika Kosater - IV TOR
 4. Natalia Damaszk - IV TOR
 5. Aleksandra Sypion - IV TOR
 6. Martyna Fiołek - IV TOR
 7. Paulina Kanczkowska - I LOC”
 8. Weronika Trzebiatowska - I LO”C”
 9. Paulina Brzeska - II TE
 10. Wiktoria Wittke - II TE
 11. Agata Domaszk - I LO”C”
 12. Wiktoria Borys - I LO C”

 Wszystkim wolontariuszom dziękujemy.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
26
26 26
27
27 27
28
28 28
29
29 29
30
30 30
31
31 31
32
32 32
33
33 33
34
34 34
35
35 35
36
36 36
37
37 37
38
38 38
39
39 39
40
40 40
41
41 41
42
42 42
43
43 43
44
44 44
45
45 45
46
46 46
47
47 47
48
48 48
49
49 49
50
50 50
51
51 51
52
52 52
53
53 53
54
54 54
55
55 55
56
56 56
57
57 57
58
58 58
59
59 59
60
60 60
61
61 61
62
62 62
63
63 63
64
64 64
65
65 65
66
66 66
67
67 67
68
68 68

SZLACHETNA PACZKA 2018”

Realizacja projektu: „Szkolny Klub Wolontariatu” – zadanie Zaangażowanie szkoły, wolontariuszy  w akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim

8 grudnia 2018r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”  dołączyli do akcji” Szlachetna Paczka”  z rejonu Sierakowice i pomagali przy pakowaniu oraz rozwożeniu paczek do wybranych rodzin.

         W sierakowickiej bazie „Szlachetnej Paczki” panowała świąteczna atmosfera. Obdarowano 30 rodzin. Z relacji pani Katarzyny Mielewczyk, liderki tej akcji charytatywnej rejonu Sierakowice wiemy, że paczki trafiły do rodzin wielodzietnych, osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Akcja nazwana „ weekendem cudów” odbyła się już po raz osiemnasty.

W działania zaangażowali się wolontariusze z naszej szkoły:

 1. Konkol Kamil – I Technik Informatyk
 2. Majkowska Martyna- I Branżowa
 3. Formela Weronika- I Branżowa
 4. Gilmajster Marcela- III TH
 5. Leyk Angelika- IV Technik Organizacji Reklamy
 6. Damaszk Natalia- IV Technikum Organizacji Reklamy
 7. Zuzanna Syldatk- II Liceum Ogólnokształcące
 8. Zuzanna Bronk- I Technikum Handlowe
 9. Angelika Machola – I Technikum Handlowe

Wszystkim Wolontariuszom za pracę, entuzjazm i serce  dziękujemy. Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu J. Kluge i E. Plichta

szl_paczka_1
szl_paczka_1 szl_paczka_1
szl_paczka_2
szl_paczka_2 szl_paczka_2
szl_paczka_3
szl_paczka_3 szl_paczka_3
szl_paczka_4
szl_paczka_4 szl_paczka_4
szl_paczka_5
szl_paczka_5 szl_paczka_5

ZBIÓRKA

dla podopiecznych Fundacji „Nowe Życie”

         W terminie od 25 listopada do 10 grudnia 2018r. w szkole została zorganizowana zbiórka odzieży, zabawek, książek oraz żywności  na cele charytatywne dla podopiecznych Fundacji „ Nowe Życie” w Sopocie.

         Podjęte działania związane były  z przedświątecznym wolontariatem.

         W imieniu obdarowanych wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc dziękujemy: Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu J. Kluge i E. Plichta.

podzikowanie ra...
podzikowanie razem na wita podzikowanie razem na wita
zbirka fundacja
zbirka fundacja zbirka fundacja

Konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”

W związku z realizacją projektu „Szkolny Klub Wolontariatu” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach  odbył się konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”.  

Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Wolontariatu „Iskierka Nadziei”. Konkurs ten skierowany był do uczniów wszystkich klas pierwszych. Celem konkursu było zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.

Jury wyłaniając zwycięzców, oceniło dostarczone prace pod względem tematyki związanej z celami konkursu, wartości plastycznej i oryginalności pracy.

I miejsce- Izabela Bednarek klasa I LOc,

II miejsce- Emilia Gawin klasa I LOd,

III miejsce- Sylwia Rzepa  klasa I TH

Wszystkim uczestnikom dziękujemy ,zwycięzcom gratulujemy. Opiekunowie Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”

Ewa Plichta i Justyna Kluge

konkurs
konkurs konkurs
konkurs3
konkurs3 konkurs3
konkurs5
konkurs5 konkurs5
konkurs9
konkurs9 konkurs9
konkurs10
konkurs10 konkurs10
konkurs11
konkurs11 konkurs11

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu Dziecka w Kartuzach

Realizacja zadania „ Poczytaj mi kolego”

         W dniu 10 grudnia 2018r.  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili już po raz kolejny grupę sześciolatków z Przedszkola  Sióstr Świętego Wincentego a Paulo w Domu Dziecka  w Kartuzach.

         W czasie zajęć z dziećmi uczniowie z naszej szkoły czytali bajki, by umilić im czas i zachęcić do częstszego kontaktu z książką.

         Ponadto Wolontariusze przygotowali dla przedszkolaków własnoręcznie robione bombki  jako drobne upominki  w ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo podczas wizyty odbywały się zabawy, tańce i śpiewanie kolęd.

         Wszyscy wspólnie stwierdzili, że to był miło i pożytecznie spędzony czas.

         Wolontariuszom, którzy  brali  udział w realizacji tego zadania dziękujemy: Opiekunowie klubu J. Kluge i E. Plichta.

d dz_1
d dz_1 d dz_1
d dz_2
d dz_2 d dz_2
d dz_3
d dz_3 d dz_3
d dz_4
d dz_4 d dz_4
d dz_5
d dz_5 d dz_5
d dz_6
d dz_6 d dz_6
d dz_7
d dz_7 d dz_7
d dz_8
d dz_8 d dz_8
d dz_9
d dz_9 d dz_9
d dz_10
d dz_10 d dz_10
d dz_11
d dz_11 d dz_11
d dz_12
d dz_12 d dz_12
d dz_13
d dz_13 d dz_13
d dz_14
d dz_14 d dz_14
d dz_15
d dz_15 d dz_15

 

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

oraz  „Mikołajki”  dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach

         Dnia 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach. Dzięki zebranym słodyczom podczas zbiórki w „Centrum Kaszebe” w Kartuzach oraz wśród uczniów szkoły przygotowano 35 paczek dla podopiecznych  ośrodka. Dodatkowo  na uroczystości tej obecna była pani koordynator „Szlachetnej Paczki” z regionu  Sierakowice, Pani  Katarzyna Mielewczyk, absolwentka naszej szkoły. Pani Kasia podzieliła się z wolontariuszami swoimi doświadczeniami z pracy jako wolontariusz w szkole, a obecnie jako wolontariusz w środowisku lokalnym. Członkom naszego klubu  z okazji ich święta wręczono podziękowania za aktywną pracę na rzecz osób potrzebujących. Czas spędzony z podopiecznymi z ośrodka umilało wspólne śpiewanie kolęd oraz gry i zabawy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

rsz_z1
rsz_z1 rsz_z1
rsz_z2
rsz_z2 rsz_z2
rsz_z3
rsz_z3 rsz_z3
rsz_z4
rsz_z4 rsz_z4
rsz_z5
rsz_z5 rsz_z5
rsz_z6
rsz_z6 rsz_z6
rsz_z7
rsz_z7 rsz_z7
rsz_z8
rsz_z8 rsz_z8

 

REALIZACJA PROJEKTU” Szkolny Klub Wolontariatu” 

ZADANIE: -„AKCJE CHARYTATYWNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM”

W dniu 22 i 23 listopada 2018r. w Centrum Handlowym „ Kaszebe” w Kartuzach odbyła się zbiórka artykułów spożywczych  w celu pomocy charytatywnej dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów z naszej szkoły. Dodatkowo przygotowano 30 paczek dla wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach w ramach „ Mikołajek”.

         Akcja została przeprowadzona przez wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę słodyczy dziękujemy.

Opiekunowie Klubu wolontariatu: J. Kluge i E. Plichta.

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3

 „Akcja Żonkil" 2018

Dnia  11 października 2018r. rozpoczęliśmy kolejną edycję „Pól Nadziei, która jak co roku zainicjowana została sadzeniem żonkili.

W akcję zaangażowali się wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu oraz opiekunowie J. Kluge i E. Plichta.

wolont_1
wolont_1 wolont_1
wolont_2
wolont_2 wolont_2
wolont_3
wolont_3 wolont_3
wolont_4
wolont_4 wolont_4
wolont_5
wolont_5 wolont_5
wolont_6
wolont_6 wolont_6

„Poławiacze Pereł”- 2018 r.

W dniach od 15 do 20 oraz od 22 do 27 lipca 2018 roku wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” Natalia Damaszk i Weronika Kosater  wzięły udział w kampusie liderów społeczności lokalnych  - "Poławiacze Pereł", który został zorganizowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to program odkrywania talentów, a jego podstawowy cel to dotarcie do osób o wielkim potencjale i zainspirowanie ich do dalszego rozwoju. Wolontariuszki uczestniczyły  w zajęciach integracyjnych w celu  poznania  pozostałych uczestników Kampusu oraz uczyły  się pracować w grupie. Spędziły również wiele czasu na rozmowach o tym, jak pomóc swojemu otoczeniu, swojej najbliższej okolicy, jak zminimalizować różne problemy w dzisiejszych czasach. Końcowym etapem, który zrealizowały, był spektakl tworzony na podstawie Teatru Forum. Wszystkie przedstawienia związane były z problemami, które dominują  w życiu codziennym wielu ludzi, np. przemoc w rodzinie, alkoholizm czy nietolerancja. Uczennice podczas pobytu również zwiedzały Kraków, miały okazję poznać historię i zabytki  tego miasta. Wolontariuszki uważają, że w ciągu tych kilku dni zdołały nawiązać wiele nowych znajomości i przyjaźni. Bardzo się cieszą , że miały szansę  uczestniczyć właśnie w tym Kampusie. O czasie spędzonym w Krakowie z pewnością nigdy nie zapomną, a nabytą wiedzę wykorzystywać będą  w życiu codziennym.

 

 

 

Pomoc wolontariuszy przy organizacji Powiatowego Forum

         8 czerwca 2018r. w ramach współpracy z wolontariatem „ WARTO”    wolontariusze  ze Szkolnego Klubu Wolontariatu brali czynny udział w Powiatowym Forum III Sektora w Kartuzach. Pomoc wolontariuszy polegała na działaniach organizacyjnych podczas konferencji w Kartuskim Centrum Kultury.

Wolontariusze, którzy zaangażowali się w prace to:

 1. Adam Szymichowski- III TE
 2. Weronika Kwidzińska- ITOR
 3. Adrianna Cichocka – II TH
 4. Marcela Gilmajster- II TH
 5. Natalia Labuda- IITH

Wszystkim wolontariuszom za ich pomoc dziękuje opiekun klubu J. Kluge

20180614 133934 

 

WARSZTATY W ZAKŁADZIE EMBRIOLOGII

W AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

23 kwietnia 2018r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei” brali udział w warsztatach na temat: „STOP -FAS” . Zajęcia prowadziła pani dr hab. med. prof. nadzw. Mirosława Cichorek , pan dr hab.n.farm. Marek Wiergowski- pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pani dr Grażyna Rymaszewska. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy: 
- problemy dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, 
- skutki picia alkoholu w ciąży. 
Celem prelekcji było przede wszystkim uświadomienie młodzieży, że okres dziewięciu pierwszych miesięcy życia człowieka to najbardziej dynamiczny jego rozwój. Prelegencji wskazywali na szkodliwe i niebezpieczne działanie alkoholu, który może w znacznym stopniu spowodować wady płodu. Uzyskane informacje pomogą młodzieży, która 30 czerwca prowadzić będzie stoisko podczas Powiatowego Festynu „Rodzina- Rodzinie”.

w w amg_1
w w amg_1 w w amg_1
w w amg_2
w w amg_2 w w amg_2
w w amg_3
w w amg_3 w w amg_3
w w amg_4
w w amg_4 w w amg_4
w w amg_5
w w amg_5 w w amg_5

POLA NADZIEI 2018 r.

20 kwietnia 2018r. na terenie szkoły klub wolontariatu wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowali zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły dla Kartuskiego Hospicjum Domowego.

Zebrano 336 zł.

Natomiast 22 kwietnia 2018 r. 13 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu „Iskierka nadziei” pomagali w akcji zorganizowanej przez Kartuskie Hospicjum Domowe.

 1. Julia Goll- III TH
 2. Klaudia Węsiora- I TE
 3. Natalia Bukowska- I TE
 4. Wiktoria Wittke- I TE
 5. Paulina Brzeska- I TE
 6. Weronika Kwidzińska- I TOR
 7. Paulina Wiczling- I TOR
 8. Agata Gojtowska- I LO”D”
 9. Emilia Makowska- I LO”D”
 10. Agata Pipka- I LO”D”
 11. Kaja Denis- I LO”D
 12. Marta Dawidowska- IV TOR
 13. Paulina Stankowska- absolwentka

Wszystkim wolontariuszom za ich pracę i czas poświęcony dziękuje opiekun klubu Justyna Kluge.

pola-1
pola-1 pola-1
pola-2
pola-2 pola-2
pola-3
pola-3 pola-3
pola-18
pola-18 pola-18
pola-38
pola-38 pola-38
pola-39
pola-39 pola-39
pola-44
pola-44 pola-44

SPOTKANIE Z BAJKĄ

17 kwietnia 2018r. wolontariuszki wraz z opiekunem klubu ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”   odwiedzili dzieci w przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach. Podczas spotkania przedszkolaki z grupy „Margaretek” mieli okazję usłyszeć ulubione bajki przeczytane przez wolontariuszki. Uczennice przeczytały między innymi             „ Kopciuszka”, „Roszpunkę”, a także pierwszy raz przez dzieci słyszaną bajkę                 o trolach. Na zakończenie w nagrodę dla przedszkolaków wolontariuszki rozdały kolorowanki z ulubionym bohaterem i naklejki z nazwą i logiem naszej szkoły.

Wszystkim wolontariuszkom za ich pracę dziękuje opiekun klubu wolontariatu Justyna Kluge.

20180417_133252...
20180417_133252 - kopia 20180417_133252 - kopia
20180417_134608
20180417_134608 20180417_134608
20180417_134612
20180417_134612 20180417_134612
20180417_135805
20180417_135805 20180417_135805
20180417_140605
20180417_140605 20180417_140605

 

 Powiatowy Konkurs Twoje Zdrowie w Twoich Rękach

            W dniu 6 kwietnia 2018r. odbył się XVII Powiatowy Konkurs „ Twoje zdrowie w Twoich rękach” w I LO w Kartuzach.

            Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej pod nazwą

 „ Wolontariat w oczach młodzieży”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania wolontariatem i bezinteresownym pomaganiem innym.

Etap szkolny konkursu odbył się w dniu 5.04.2018r.

Do etapu szkolnego  zgłoszono 8 prac uczniów:

 1. I TOR- Wilkowska Agata
 2. I LO”D”- Rompa Agata
 3. III TOR- Szymikowska Kinga
 4. III TOR- Wojtala Joanna
 5. I LOD”- Martyna Fierka
 6. Szymon Musiołowski- III TOR
 7. Julia Bronk- III TOR
 8. Klaudia Jeszke- I LO”D”

Do etapu powiatowego  wytypowano 5 prac.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Kinga Szymikowska z kl. III TOR oraz Wilkowska Agata z kl. I TOR  otrzymały wyróżnienie. 

20180406_100756
20180406_100756 20180406_100756
20180406_113400
20180406_113400 20180406_113400
20180406_113630
20180406_113630 20180406_113630

Stoisko klubu wolontariatu podczas Dni Otwartych

21 marca 2018r. podczas Dni Otwartych Szkolny Klub Wolontariatu na przygotowanym stoisku prezentował swoje dotychczasowe działania.

Dodatkowo gimnazjaliści mieli okazję oddać swój głos na jedno wybrane przez siebie logo wolontariatu, które zostało zaprojektowane przez naszych uczniów w ramach szkolnego konkursu.

Po podsumowaniu głosów oddanych przez gimnazjalistów okazało się, że zwyciężyło logo nr 4, na które oddano 204 głosy. W głosowaniu brało udział 381 uczniów goszczących w naszej szkole.

Prace konkursowe oceniał komisja w składzie:

Joanna Stencel- V-ce dyrektor ds. wychowawczych

Justyna Kluge- opiekun klubu wolontariatu

Ewa Plichta- opiekun klubu wolontariatu

Beata Gruba- psycholog szkolny

Renata Rybakowska- nauczyciel

iskierka

Aleksandra Rychert- opiekun Samorządu Uczniowskiego dokonała podsumowania konkursu szkolnego zgodnie z regulaminem i przyznano:

I miejsce uczniowi klasy III TOR – Adamowi Majewskiemu. Logo to będzie wykorzystane  do celów popularyzatorskich i działań reklamowych klubu wolontariatu.

28947054_954062...
28947054_954062004759495_7599734157909596696_o1 28947054_954062004759495_7599734157909596696_o1
28954257_954267...
28954257_954267071405655_7476344402103740217_o1 28954257_954267071405655_7476344402103740217_o1
28954359_954267...
28954359_954267514738944_6140033795839184153_o1 28954359_954267514738944_6140033795839184153_o1
28954418_954268...
28954418_954268491405513_5981090608053983326_o1 28954418_954268491405513_5981090608053983326_o1
29060088_954267...
29060088_954267361405626_1255229091961763420_o1 29060088_954267361405626_1255229091961763420_o1
29060649_954268...
29060649_954268818072147_6380121046341400346_o1 29060649_954268818072147_6380121046341400346_o1

 

CZYTANIE BAJEK DZIECIOM W PRZEDSZKOLU

W dniu 16 marca 2018 r. po raz kolejny wolontariusze z klubu „Iskierka nadziei” zorganizowali akcję czytania bajek dzieciom w przedszkolu „ AKUKU” w Kartuzach. Dzieci były bardzo zadowolone, chętne do współpracy . Wolontariusze bardzo cenią sobie możliwość nabywania nowych doświadczeń w pracy z dziećmi.

20180316_132655
20180316_132655 20180316_132655
20180316_132705
20180316_132705 20180316_132705
20180316_133537
20180316_133537 20180316_133537
20180316_133603
20180316_133603 20180316_133603
20180316_133955
20180316_133955 20180316_133955
20180316_135508
20180316_135508 20180316_135508
20180316_135511
20180316_135511 20180316_135511

Szkolny Klub Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” 

współpracuje  z wolontariatem „Warto”, działającym przy GOPS w Kartuzach. Wolontariusze ze szkolnego klubu Iskierka Nadziei” tym razem  pomagali przy organizacji konferencji, która odbyła się 20 października 2017r. wsali GOKSiR-u w Chmielnie. Zebrały się tam organizacje pozarządowe z terenu powiatu kartuskiego.

Wolontariusz, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach owego spotkania, to uczennice z klasy III TOR:

- Martyna Fiołek

- Natalia Damaszk

- Angelika Leyk

- Aleksandra Sypion

- Weronika Kosater.

Podziękowania dla wolontariuszy

od opiekunów Szkolnego Klubu:

 Justyny Kluge i Ewy Plichty.

wolontariat Chmielno

 

26. Finał WOŚP

odbył się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie środków

„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

 W dniu 12 stycznia 2018r. uczniowie z kl. III TI

 1. Paracki Patryk
 2. Miłejko Dawid
 3. Miłejko Jakub

wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu p. J. Kluge i B. Gruba zorganizowali akcję   zbiórki pieniędzy  na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie szkoły.

Ponadto w dniu 14 stycznia 2018r. 14 wolontariuszy włączyło się w tę akcję na terenie Powiatu Kartuskiego.

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy. 

26 -1
26 -1 26 -1
26 fina
26 fina 26 fina
26-3
26-3 26-3
26-7
26-7 26-7
26-final_7
26-final_7 26-final_7
fina - 6
fina - 6 fina - 6
fina
fina fina

WYRÓŻNIENIE W FINALE OGÓLNOPOLSKIEJ GALI

KONKURSU MEN „ WOLONTARIUSZ ROKU”

          21 czerwca 2017 r. wolontariusze ze szkolnego  klubu „ Iskierka Nadziei”  wraz z panią dyrektor Grażyną Maczulis oraz panią pedagog Justyną Kluge wzięli udział w uroczystej gali finałowej konkursu MEN „ Wolontariusz Roku”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wyjątkowy charakter osiągnięcia naszego szkolnego klubu podkreślił udział Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Moniki Kończyk.

         W konkursie ogólnopolskim zostało wyróżnionych przez panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską 14 laureatów. Dodatkowo na uroczystości obecna była pani  Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

         Celem konkursu zorganizowanego przez MEN było promowanie idei pomagania innym i pokazanie, jak niezwykle ważne jest to działanie 
w środowisku szkolnym i lokalnym.

         Do udziału w „Wolontariuszu Roku”  zaproszeni zostali uczniowie  wszystkich szkół w Polsce. Otrzymano  blisko 400 zgłoszeń.

         W swoim wystąpieniu pani Minister  MEN podkreśliła, że dzięki wolontariatowi dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych, a także organizacji i współpracy.

         Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie maksymalnie 120-sekundowego filmu oraz charakterystyki prezentującej pracę wolontariuszy.  Nasze koło jako finalista konkursu   uzyskało wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

p1200113
p1200113 p1200113
p1200119
p1200119 p1200119
p1200134
p1200134 p1200134
p1200141
p1200141 p1200141
p1200151
p1200151 p1200151
p1200158
p1200158 p1200158

         Podczas gali odbył się koncert uczniów z jednej z  warszawskich   szkół muzycznych, a po gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na  elegancki poczęstunek w sali zamkowej.

         Wyjazd na galę był dodatkowo okazją, by zwiedzić Zamek Królewski, Plac  Zamkowy oraz Stadion Narodowy. Owe atrakcje były dla naszych uczniów i opiekunów źródłem radości i zadowolenia. W czasie wyjazdu panowała  ciepła, rodzinna atmosfera, o co zadbała też pani kurator, częstując naszych wolontariuszy wypiekami domowej roboty.

         Pani dyrektor Grażyna Maczulis i pani pedagog Justyna Kluge serdecznie dziękują wszystkim młodym ludziom o wielkich sercach za ich zapał i pracę.

Mamy nadzieję, że zasiane ziarna dobroci w przyszłości zaowocują chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Rodzina Razem - festyn rodzinny w Kartuzach

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei” zaoferowali swoją pomoc podczas festynu rodzinnego pod hasłem „ Rodzina Razem”. Zaangażowali się w akcję wspólnie z wolontariatem „Warto” działającym przy GOPS w Kartuzach. W dniu 15 maja 2017 r. pomagali przy przeprowadzaniu konkursów, gier, zabaw, malowaniu twarzy dzieciom.W tym dniu w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. Od dwóch lat z tej okazji organizowany jest również festyn w Kartuzach.

W trakcie festynu rozdano nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastycznym pt. „ Moja Rodzina- Pokolenie blisko siebie”. Nasza uczennica z kl. I TOR- Aleksandra Halman zajęła I miejsce.

 

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3
z4
z4 z4

CZYTANIE BAJEK DZIECIOM W PRZEDSZKOLU

W dniu 15 maja 2017r. wolontariusze z klubu „Iskierka nadziei” zorganizowali akcję czytania bajek dzieciom w przedszkolu „ AKUKU” w Kartuzach. Dzieci były bardzo zadowolone, chętne do współpracy i już czekają na ponowne spotkanie z wolontariuszami.

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3
z4
z4 z4
z5
z5 z5
z6
z6 z6
z7
z7 z7
z8
z8 z8

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FUNDACJI DKMS

Przedstawiciele fundacji DKMS przeprowadzili zajęcia z młodzieżą z ZSZiO w Kartuzach. Udział w spotkaniu wzięła młodzież z klasy; III TE, III TI, III TH, IIITOR oraz wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”. Tłumaczyli im, na czym polega oddawanie szpiku  i jak wiele znaczy nasza pomoc dla chorych. Akcja miała związek z prowadzonymi poszukiwaniami zgodnego dawcy dla 27-letniej Kasi z Sierakowic. 

zz

Pomoc wolontariuszy  niesiona do Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

         W r.sz.2016/17 wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”  nawiązali współpracę z Ośrodkiem Geriatrycznym w Sianowie. Odwiedzając pensjonariuszy w ośrodku udzielają   wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również spędzają  z nimi czas wolny. Dzięki wsparciu wolontariuszy u osób starszych i niepełnosprawnych wzrasta poczucie bezpieczeństwa, czują się one docenione i potrzebne.

18160170_167399...
18160170_1673990776239237_1925052812_o 18160170_1673990776239237_1925052812_o
18175301_167399...
18175301_1673990852905896_1243881104_o1 18175301_1673990852905896_1243881104_o1
18175733_167401...
18175733_1674014929570155_1154811874_o 18175733_1674014929570155_1154811874_o
18195745_167399...
18195745_1673991039572544_1383321536_o 18195745_1673991039572544_1383321536_o

PODSUMOWANIE AKCJI –POLA NADZIEI 2017r.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie  w dniu 25 kwietnia 2017r. odbyło się podsumowanie akcji Pola Nadziei 2017 w powiecie kartuskim. O szczegółach opowiedzieli Krystyna Herzberg - koordynator Wolontariatu w powiecie kartuskim oraz ks. Łukasz Delewski z parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach, reprezentujący ks. Marka Trybowskiego, dyrektora Kartuskiego Centrum Caritas. Wolontariusze ze Szkolnego klubu wolontariatu „Iskierka Nadziei” wraz z opiekunem  odebrali podziękowania za uczestnictwo w akcji.

z

Podsumowanie akcji POLA NADZIEI

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

24 maja  2016r. opiekun klubu wolontariatu wraz z wolontariuszami uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Pola Nadziei 2016 r.” W tym roku uroczystość podsumowania odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. W czasie uroczystości m.in. odebrano od organizatorów podziękowania od organizatorów za pomoc w akcji.  24 maja  2016r. opiekun klubu wolontariatu wraz z wolontariuszami uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Pola Nadziei 2016 r.”  W tym roku uroczystość podsumowania odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. W czasie uroczystości m.in.  odebrano od organizatorów podziękowania od organizatorów za pomoc w akcji.

 

dsc_0485
dsc_0485 dsc_0485
dsc_0488
dsc_0488 dsc_0488
pola2016
pola2016 pola2016

 

PODZIĘKOWANIE

Dla wolontariuszy

z kl. IV Technikum Informatycznego- Damiana Kroll

i z IV Technikum Handlowego Kamili Płotka

za dotychczasową pracę w środowisku lokalnym składają opiekunowie klubu

oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

Dnia 6 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

            Na tę uroczystość wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Iskierka Nadziei” zaprosili wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych z wychowawcami.

            Przygotowano gry zespołowe, zabawy integracyjne oraz świąteczne upominki z okazji Mikołajek dla wszystkich wychowanków.

dz wolontariatu...
dz wolontariatu_1 dz wolontariatu_1
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_2 dz wolontariatu_2
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_3 dz wolontariatu_3
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_4 dz wolontariatu_4
dz wolontariatu...
dz wolontariatu_5 dz wolontariatu_5

Akcja  „DRAW 4 LIBERIA”sony 157 1600x1200

W dniach 12 i 13 maja 2015 r. wolontariusze ze szkolnego klubu sprzedając ołówki wśród uczniów naszej szkoły włączyli się akację „ DRAW 4 LIBERA”.

Zebraną kwotę 223 zł przekazano na konto organizatorów akcji.

Dziękujemy wolontariuszom oraz uczniom za okazana pomoc. Opiekunowie klubu.

 

 

 

Dzień Dziecka dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych

W dniu 27 maja 2014r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali gry i zabawy sportowe dla pond 30 wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych z okazji zbliżającego się święta „ Dnia Dziecka”.

Wolontariusze jak i podopieczni ośrodka aktywnie i miło spędzili wspólny czas.

Za poświęcony czas wolontariuszom dziękują opiekunowie: J. Klugei E. Plichta.

klub wolontariatu1klub wolontariatu2klub wolontariatu3

 POLA NADZIEI 2015

 

 

26 kwietnia 2015r. 16 wolontariuszy  ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” brali udział w projekcie Pola Nadziei 2015r. kwestując  na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas. W dniu 21 maja 2015r. odbyła się uroczystość podsumowania tegorocznej akcji w Szkole Podstawowej w Mirachowie. Wszystkim wolontariuszom biorącym udział w akcji składają serdeczne podziękowania opiekunowie Klubu : Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

sony 160 1600x1...
sony 160 1600x1200 sony 160 1600x1200
sony 170 1600x1...
sony 170 1600x1200 sony 170 1600x1200

 

Cele Klubu Wolontariusza

      1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
      2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, wrażliwości i bezinteresowności.
      3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
      4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
      5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
      6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
      7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
      8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
      9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Kartuzy, 26.08.2015r. Opiekunowie klubu:

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4