PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 3. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 4. Współpraca z partnerami:

- Kartuskie Hospicjum „Caritas”

- Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej

  Orkiestrze Świątecznej Pomocy”

-Współpraca z Samorządem Uczniowskim

-Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach

-Współpraca z Wolontariatem „Warto” działającym przy GOPS Kartuzy.

 1. Różne akcje charytatywne.
 2. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2021 r.
 3. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, bezinteresowności.
 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Kartuzy, 26.08.2021 r.                                             Opiekunowie klubu:

                                                                               Justyna Kluge i Ewa Plichta

 

Rada Wolontariatu

W tym roku szkolnym wybory do Rady Wolontariatu  odbyły się w gronie osób należących do Wolontariatu Iskierka Nadziei w marcu 2022 r. Wybrane zostały następujące osoby:

 

Przewodnicząca:

Marcelina Hendrich – kl.II LO”D’

Zastępca przewodniczącej:

Daria Pawelczyk- kl. II LO”D”

Skarbnik:

Paulina Płotka- kl. III LO”C”

Członek:

Martyna Reglińska - kl. II LO”D”

Szymichowska Paulina- kl. II LO”D”

 

Opiekunowie klubu: JUSTYNA KLUGE I EWA PLICHTA

Podchody dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

W dniu 1 czerwca 2022 r. z okazji „Dnia Dziecka” wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka nadziei” zorganizowali  dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych  podchody. Uczestnicy...

zobacz

STOISKO KLUBU WOLONTARIATU PODCZAS DNI OTWARTYCH

W dniach od 7 do 9 kwietnia  2022 r. podczas Dni Otwartych w ZSZ i O Szkolny Klub Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” na przygotowanych stoisku prezentował swoje dotychczasowe działania. Zadaniem...

zobacz

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków z przedszkola Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo z Domu Dziecka w Kartuzach

         W dniu 07 kwietnia  2022 r.  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili już po raz kolejny grupę czterolatków  i pięciolatków z Przedszkola  Sióstr Świętego Wincentego a...

zobacz

Pomoc dla Ukrainy

W dniu 25 marca 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka nadziei”  zaangażowali się w zbiórkę żywności dla uchodźców z Ukrainy. Miejscem zbiórki było Centrum Handlowe „...

zobacz

Rada Wolontariatu

  W tym roku szkolnym wybory do Rady Wolontariatu  odbyły się w gronie osób należących do Wolontariatu Iskierka Nadziei w marcu 2022 r. Wybrane zostały następujące...

zobacz

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata