Program kółka informatycznego przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych, odbywających się raz w tygodniu. Zajęcia te są przeznaczone dla każdego ucznia chętnego do rozszerzenia swojej wiedzy z informatyki. Mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych. Zajęcia koła informatycznego należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej
w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów.

CELE EDUKACYJNE
- rozwijanie zainteresowań młodzieży informatyką,
- kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez: wyszukiwanie,komunikowanie się, dzielenie się wiedzą,
- przygotowanie do zewnętrznych egzaminów zawodowych,
- przygotowanie do samokształcenia i rozwijania dalszych zainteresowań informatycznych: wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 

- tworzenie stron w języku html,

 - budowanie baz danych, tworzenie formularzy i raportów. 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata