ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH

ROK SZKOLNY 2014/2015

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć
1. Grażyna Maczulis - dyrektor

- Historia i społeczeństwo

- Historia

2. Joanna Stencel - wicedyrektor

- Elementy prawa

- Pracownia biurowa

- Działalność gospodarcza w branży informatycznej

- Psychologia w reklamie

3. Teresa Riegel - wicedyrektor

 

- Matematyka

4. Justyna Kosanecka - Język polski
5. Iwona Cyrocka - doradca zawodowy

- Marketing

- Towar jako przedmiot handlu

- Marketing w działalności handlowej

6. Mirosław Szutenberg - kierownik szkolenia praktycznego

- Podstawy przedsiębiorczości

- Marketing

7. Justyna Kluge - Pedagog
8. Klaman Daria

-Przedmioty zawodowe

9. Dorota Turska

- Matematyka

10. Irena Byczkowska

- Chemia

11. Ewa Chrapkowska

- Przedmioty zawodowe

12. Jolanta Chlebba - Wychowanie fizyczne
13 Emilia Czaja - Język niemiecki
14. Seweryna Elwart - Matematyka
15. Marzenna Formella - Język Polski
16. Magdalena Fryt - Język angielski
17. Beata Paczoske

- Język polski

- Szkolny psycholog

18. Klasa Anna

- Przedmioty zawodowe

19. Klaudia Kamińska-Zwara - Język angielski
20. Bożena Kiedrowska - Matematyka
21. Małgorzata Klasa

- Rachunkowość

- Pracownia ekonomiczna

22. Błażej Kwidziński - Przedmioty zawodowe
23. Byczkowska Irena

- Język polski

24. Kinga Kostecka

- Fizyka

- Informatyka

- Matematyka

-Urządzenia techniki komputerowej

25. Elżbieta Kowalewska

- Przedmioty zawodowe

26. Joanna Wieczorek - Geografia
27. Marlena Meisner-Kwiatkowska

- Historia

- Wiedza o społeczeństwie

28. Urszula Nastały - Nauczyciel bibliotekarz
29. Dominika Kostrzewa - Język polski, 

- Wiedza o kulturze

30. Renata Rybakowska

- Przedmioty zawodowe

31. Anna Ustowska

- Przedmioty zawodowe

32. Ewa Plichta - Wychowanie fizyczne
33. Jarosław Węsierski - Język niemiecki
34. Roman Pytka - Wychowanie fizyczne
35. Elżbieta Rejter

- Przedmioty zawodowe

36. Małgorzata Klasa

- Przedmioty zawodowe

37 Edyta Ropella - Geografia
38. Aleksandra Rychert

- Religia

- Wychowanie fizyczne

39. Stankowska Jolanta

- Biologia

- Wychowanie fizyczna

40. Mirosław Stefanowski

- Edukacja dla bezpieczeństwa

-Rysunek zawodowy

41. Wilma Ewa - Język angielski
42. Joanna Wenta - Język angielski
43. Piotr Wnuk-Lipiński

- Wychowanie fizyczne

- Szkolne koło sportowe

44. Magdalena Michajłow - Język niemiecki
45. Agnieszka Zalewska - Język niemiecki
46. Marta Furman - Język polski
47. Rafał Makurat

- Wychowanie fizyczne

- Szkole koło sportowe

48. Dorota Kamińska

- Przedmioty zawodowe

49. Piotr Karasiński

- Przedmioty zawodowe

50. Chrapkowska Anna - Język polski
51. Ulenberg Arkadiusz - Język angielski
52. Barbara Brzostowska

- Przedmioty zawodowe

53. Danuta Ziemann

- Religia

- Wychowanie do życia w rodzinie

55. Ryszard Kąkol

- Przedmioty zawodowe

56. Lucyna Zaborowska

- Przedmioty zawodowe

57. Maria Dymek

- Przedmioty zawodowe

58. Paweł Pobłocki

- Przedmioty zawodowe

59. Bożena Kostewicz - Religia
60.  Arkadiusz Penkowski

- Zajęcia artystyczne

- Pracownia projektowania i grafiki komputerowej

61.  Martyna Krefta

- Język angielski

62. Justyna Frankowska

- Matematyka

63. Dargacz Katarzyna

- Język angielski

64. Fijałkowska Natalia

- Język angielski

65. Woelke Sylwia

- Język angielski

66. Wiśniewska Ewa

- Język angielski

- Język hiszpański

67. Jędrasik Alina

- Język angielski

68. Kaczorowska Krystyna

- Historia

69. Konkol Kamila

- Historia

70. Lubecki Radosław

- Wychowanie fizyczne

71. Reiter Ilona

- Matematyka

72. Szymański Sławomir

- Informatyka