ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH

ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć
1. Joanna Stencel - wicedyrektor

- Przedmioty zawodowe

2. Teresa Riegel - wicedyrektor

 - Matematyka

3. Justyna Kosanecka - Język polski
4. Iwona Cyrocka - doradca zawodowy

- Przedmioty zawodowe

5. Mirosław Szutenberg - kierownik szkolenia praktycznego

- Przedmioty zawodowe

6. Justyna Kluge - Pedagog
7. Klaman Daria

-Przedmioty zawodowe

8. Dorota Turska

- Matematyka

9. Irena Byczkowska

- Chemia

10. Ewa Chrapkowska

- Przedmioty zawodowe

11. Jolanta Chlebba - Wychowanie fizyczne
12. Emilia Czaja - Język niemiecki
13. Seweryna Elwart - Matematyka
14. Marzenna Formella - Język Polski
15. Magdalena Fryt - Język angielski
16. Beata Paczoske

- Język polski

- Szkolny psycholog

17. Klasa Anna

- Przedmioty zawodowe

18. Klaudia Kamińska-Zwara - Język angielski
19. Bożena Kiedrowska - Matematyka
20. Błażej Kwidziński - Przedmioty zawodowe
21. Kinga Kostecka

- Fizyka

- Matematyka

- Przedmioty zawodowe

22. Elżbieta Kowalewska

- Przedmioty zawodowe

23. Joanna Wieczorek - Geografia
24. Marlena Meisner-Kwiatkowska

- Historia

- Wiedza o społeczeństwie

25. Urszula Nastały - Nauczyciel bibliotekarz
26. Dominika Kostrzewa - Język polski, 

- Wiedza o kulturze

27. Renata Rybakowska

- Przedmioty zawodowe

28. Anna Ustowska

- Przedmioty zawodowe

29. Ewa Plichta - Wychowanie fizyczne
30. Jarosław Węsierski - Język niemiecki
31. Roman Pytka - Wychowanie fizyczne
32. Elżbieta Rejter

- Przedmioty zawodowe

33. Małgorzata Klasa

- Przedmioty zawodowe

34. Edyta Ropella - Geografia
35. Aleksandra Rychert

- Religia

- Wychowanie fizyczne

36. Stankowska Jolanta

- Biologia

- Wychowanie fizyczna

37. Mirosław Stefanowski

- Edukacja dla bezpieczeństwa

-Rysunek zawodowy

38. Joanna Wenta - Język angielski
39. Piotr Wnuk-Lipiński

- Wychowanie fizyczne

- Szkolne koło sportowe

40. Magdalena Michajłow - Język niemiecki
41. Agnieszka Zalewska - Język niemiecki
42. Marta Furman - Język polski
43. Rafał Makurat

- Wychowanie fizyczne

- Szkole koło sportowe

44. Dorota Kamińska

- Przedmioty zawodowe

45. Ulenberg Arkadiusz - Język angielski
46. Barbara Brzostowska

- Przedmioty zawodowe

47. Danuta Ziemann

- Religia

- Wychowanie do życia w rodzinie

48. Ryszard Kąkol

- Przedmioty zawodowe

49. Lucyna Zaborowska

- Przedmioty zawodowe

50. Maria Dymek

- Przedmioty zawodowe

51. Paweł Pobłocki

- Przedmioty zawodowe

52. Bożena Kostewicz - Religia
53.  Martyna Krefta

- Język angielski

54. Justyna Frankowska

- Matematyka

55. Fijałkowska Natalia

- Język angielski

56. Woelke Sylwia

- Język angielski

57. Wiśniewska Ewa

- Język angielski

- Język hiszpański

58. Jędrasik Alina

- Język angielski

59. Kaczorowska Krystyna

- Historia

60. Konkol Kamila

- Historia

61. Lubecki Radosław

- Wychowanie fizyczne

62. Reiter Ilona

- Matematyka

63. Szymański Sławomir

- Informatyka

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata