Sprzedawca

 Wiodącymi przedmiotami w zawodzie sprzedawca są:

  • Towar jako przedmiot handlu;
  • Organizacja i technika sprzedaży;
  • Obsługa klientów;
  • Przedsiębiorca w handlu.

Klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach, np. kucharz, fryzjer, elektryk, stolarz, tapicer, krawiec, ślusarz itd.

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata