Nowe technologie stały się nieodłączną częścią naszego życia codziennego. Dla tego też wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnej młodzieży Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.  mLegitytmacja  to  elektroniczna  wersja  tradycyjnej  legitymacji szkolnej.  Jest  bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem dzięki któremu uczniowie będą mogli potwierdzić swoją tożsamość a także korzystać z ulg i zwolnień które przysługują po okazaniu legitymacji szkolnej. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności tradycyjnej legitymacji szkolnej. Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 

 • Złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji - do sekretariatu szkoły.
 • Wysłać na adres sekretariatu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jako załącznik zdjęcie legitymacyjne (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354x496 w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB) podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte.
 • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
 • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

 

Unieważnienie mLegitymacji następuje:

 

 • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia a także na wniosek ucznia pełnoletniego, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • z urzędu w przypadku: utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły.

 

Informacje dodatkowe:

 1. 1. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.ios.mlegitymacjaszkolna.regulamin.1.0.0.pdf
 2. 2. Informacje o publicznej aplikacji mobilnej https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html
 3. 3. Obowiązek informacyjny.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, znajdujący się przy ul. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie w siedzibie Administratora.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy lub porozumienia. Podmiotem przetwarzającym jest Minister właściwy do spraw informatyzacji, który nadzoruje aplikacje mLegitymacja.

Dane będą przetwarzane w systemie mLegitymacja przez okres 6 lat od ostatniej aktywności użytkownika w systemie.

Uczniowi lub rodzicowi (w przypadku ucznia niepełnoletniego) przysługuje w dowolnym momencie prawo: dostępu do treści danych, ich poprawiania i sprostowania u Dyrektora szkoły, do usunięcia danych, np. za pomocą funkcji „usunięcia danych z Aplikacji", do ograniczenia przetwarzania. W takim przypadku Minister, na podstawie wniosku Ucznia, w systemie obsługującym mLegitymacje oznaczy dane i nie będzie ich poza ich posiadaniem przetwarzał, nawet w celach statystycznych do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin mLegitymacji szkolnej
 2. Wniosek o wydanie mLegitymacji
 3. Wniosek o anulowanie mLegitymacji

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata