W I Z J A

Nasza szkoła jest szkołą nowoczesną i zintegrowaną, kształcącą absolwentów odnoszących sukcesy

 

M I S J A

Absolwent naszej szkoły potrafi odnaleźć się w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych i odpowiedzialnie kierować swoją karierą życiową w oparciu o przynależność do Regionu i Europy

064