Godziny przyjmowania:

kluge5 1600x1200

Zakres obowiązków Pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny:

 • pogłębia działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą szkoły,
 • prowadzi profilaktykę wychowawczą,
 • organizuje opiekę wychowawczą nad uczniami w celu kompensowania braków środowiska rodzinnego,
 • prowadzi indywidualne przypadki uczniów społecznie niedostosowanych,
 • stymuluje rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych przy współpracy z wychowawcami klas,
 • czuwa nad przebiegiem pracy i nad osiągnięciami dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • prowadzi indywidualne poradnictwo dla rodziców.

    - Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i OgólnokształcącychStypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

    - Współpraca ze środowiskiemWspółpraca ze środowiskiem

Pomorski Festiwal Krótkich Filmów O HIV

 

Grupa motywowana przez Panią Martę Furman 29 listopada wzięła udział w Pomorskim Festiwalu Krótkich Filmów o HIV i osiągnęła wielki, filmowy sukces zajmując I miejsce w województwie!!! Kaja Zalewska (III LOc), Kacper Sowiński (II TOR), Artur Dampc (I TOR), Marcin Szreder ( III TOR) oraz Krystian Brylowski(III TOR) w listopadzie pracowali nad filmem o metaforycznym tytule „Raz, dwa, trzy…”. Pierwszorzędna gra aktorska, niesamowite zdjęcia, profesjonalny montaż i idealny dobór muzyki razem współgrają ze sobą w 5 minutowej etiudzie fabularnej. Jej wymowę i przekaz artystyczny doceniło jury honorując uczestników kolejną projekcją filmu oraz cennymi nagrodami. 
Ostatni etap konkursu organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej zakładał przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką i aktywność artystyczną. Panel Edukacyjny poprowadziła Aleksandra Anuszewska certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS natomiast Sławomir Pultyn operator, reżyser, autor filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych wprowadził uczestników w „Tajniki sztuki filmowej”.

 

Nad organizacyjnym przygotowaniem uczniów ze Szkolnego Koła Teatralnego czuwała Pani Justyna Kluge.

https://www.youtube.com/watch?v=YOPO28guB_8

001
001 001

konk o hiv_1
konk o hiv_1 konk o hiv_1
konk o hiv_2
konk o hiv_2 konk o hiv_2
konk o hiv_3
konk o hiv_3 konk o hiv_3
konk o hiv_4
konk o hiv_4 konk o hiv_4

REALIZACJA PROJEKTU „ SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA” oraz Miesiąca Profilaktyki „Profilaktyczne zachowania są kulturalnym sposobem zapobiegania”

         Od 9 września 2016 r. do 10 marca 2017 r. Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Kartuzach realizował projekt „ Szkoła Dobrego Wychowania”, który zakończył się uzyskaniem certyfikatu przyznawanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

         Celem projektu jest zapoznanie i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat standardów dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki mają one wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

         W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

 • pogadanka oraz prace pisemne na temat: „Moje zachowanie świadczy o mnie”,
 • konkurs na plakat ”Mój wygląd świadczy o mnie”, nagrody otrzymały klasy: I TOR, I TI, I TH i I LO”D”.
 • „Dzień dżentelmena” i szkolna debata na temat zasad dobrego zachowania. W tej kategorii przyznano I miejsce dla klasy I Technikum Organizacji Reklamy, II miejsce dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym i III miejsce dla klasy II Technikum Handlowego,
 • 27 lutego 2017r. odbył się szkolny konkurs o tytuł „Mistrza savoir vivre’u”, który składał się z części testowej i zadań praktycznych m.in. nakrycie stołu, wiązanie krawatu. W ostatecznej klasyfikacji tytuł Mistrza savoir vivre’u” przypadł klasie I Technikum Organizacji Reklamy, która otrzymała szarfę i dyplom, II miejsce zajęła klasa II Liceum Ogólnokształcącego o profilu europejskim, III miejsce klasa II Technikum Organizacji Reklamy. Klasa I Technikum Organizacji Reklamy zdobyła również nagrodę publiczności za dekorację stołu.
 • Młodzież uczestniczyła w licznych warsztatach, pogadankach z tematyki profilaktyki zdrowia i zachowań ryzykownych. Szkoła współpracowała w tym zakresie z różnymi instytucjami i fundacjami m.in. Klub Abstynenta w Kartuzach, Pomorska Fundacja Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom z Kartuzach, RapPedagogia z Pabianic, Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach Wydział Ruchu Drogowego i Fundacja NaproCentrum z Gdańska.

    

dsc06380
dsc06380 dsc06380
dsc06384
dsc06384 dsc06384
dsc06386
dsc06386 dsc06386
dsc06388
dsc06388 dsc06388
dsc06406
dsc06406 dsc06406
dsc06410
dsc06410 dsc06410
dsc06421
dsc06421 dsc06421

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży i wychowawców klas Nad realizacją projektu czuwali koordynatorzy Justyna Kluge i Marlena Meisner- Kwiatkowska oraz Samorząd Uczniowski i Zespół Wychowawczy.