Deklaracja dostępności Witryny Internetowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryny Internetowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia w materiałach archiwalnych nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • materiały wideo nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji ani alternatywy tekstowej

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pliki opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Pobłocki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 586810735

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
 • Adres: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
  ul. Wzgórze Wolności 3
  83-300 Kartuzy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 586810735

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach mieści się w jednej lokalizacji

83- 300 Kartuzy ul. Wzgórze Wolności 3

Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się z obu stron budynku i zabezpieczone jest przez system kontroli dostępu, aby wejść do budynku przez osobę postronną należy użyć przycisku dzwonka znajdującego się na klawiaturze numerycznej przy obu wejściach.

W budynku znajduje się Wydział Finansowy, Sekretariat, Gabinet Dyrektora oraz Wicedyrektora, Gabinet Pedagoga, Gabinet Psychologa, Biblioteka, Gabinet Doradcy Zawodowego, Gabinet Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu oraz Gabinet Zastępcy Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu.

Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przed budynkiem szkoły i jest specjalnie oznakowane.

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata