Koło Religijne „Homo viator”


Tematyka spotkań:
- Poszerzenie wiedzy religijnej
- poszukiwanie sensu życia człowieka
- ukazywanie pozytywnych wzorców
- inspirowanie młodzieży do twórczości artystycznej
- wykonywanie różnych gazetek okolicznościowych związanych z rokiem liturgicznym
- motywowanie do życia według Bożych Przykazań
- przygotowanie do konkursów religijnych
- wychowanie na dobrego chrześcijanina


Spotkania będą odbywały się na 1 godz lekcyjnej w czwartek w klasie II LOd ( 7 osób).

OPIEKUN: Aleksandra Rychert

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata