PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. 2. Wybór Rady Wolontariatu.
 3. 3. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 4. 4. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 5. 5. Współpraca z partnerami:
  • - Kartuskie Hospicjum „Caritas”
  • - Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
  • - Współpraca z Samorządem Uczniowskim
  • - Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach
 6. 6. Akcje charytatywne.
 7. 7. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2022 r.
 8. 8. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, bezinteresowności.
 3. 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

 

Kartuzy, 29.08.2022 r.                                                     

Opiekunowie klubu:

Justyna Kluge i Ewa Plichta

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA oraz „Mikołajki” dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

Dnia 5 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Zespołu Placówek...

zobacz

Wyjścia do Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

W roku szkolnym 2022/23 trwa współpraca Szkolnego Klubu Wolontariatu z wychowankami Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach. Wolontariusze wybierają się tam co tydzień aby wspólnie pograć w gry,...

zobacz

Akcja wolontariatu „Słodki dzień”

  W dniu 30 listopada 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” zorganizowali na terenie szkoły  akcję tzw.” Słodki dzień”. Pieniążki zebrane  z akcji zostaną...

zobacz

Rada Wolontariatu r.sz.2022/23

  Przewodnicząca: Patrycja Serkowska IV TE/G   Zastępca przewodniczącej: Martyna Reglińska - kl. III LO”D”   Skarbnik: Marcelina Hendrich –kl.III LO”D’   Członek:   Paulina Płotka- kl....

zobacz

Akcja „Dwa Światy 2022 r.”

9 października 2022 r. wolontariusze, kwestowali na rzecz ukończenia budowy i wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kartuzach. W akcję włączyli się również wolontariusze ze Szkolnego Klubu...

zobacz

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata