PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. 2. Wybór Rady Wolontariatu.
 3. 3. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 4. 4. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 5. 5. Współpraca z partnerami:
  • - Kartuskie Hospicjum „Caritas”
  • - Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
  • - Współpraca z Samorządem Uczniowskim
  • - Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach
 6. 6. Akcje charytatywne.
 7. 7. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2022 r.
 8. 8. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, bezinteresowności.
 3. 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

 

Kartuzy, 29.08.2022 r.                                                     

Opiekunowie klubu:

Justyna Kluge i Ewa Plichta

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

Dnia 6 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Członkom naszego klubu  z okazji ich święta wręczono podziękowania za...

zobacz

Wolontariusze z wizytą u przedszkolaków

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka nadziei” przygotowali 40 prezentów  w formie aniołków dla przedszkolaków z Przedszkola...

zobacz

Archiwalne relacje z działań Klubu Wolontariatu

  Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu Dziecka w Kartuzach            W dniu 20 października  2021 r. ...

zobacz

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata