PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. 1. Tworzenie grupy ( aktualizacja listy członków) .
 2. 2. Wybór Rady Wolontariatu.
 3. 3. Przeprowadzenie szkolenia dla członków klubu wolontariatu.
 4. 4. Zapoznanie i przypomnienie zasad pracy klubu- regulamin( prawa i obowiązki członka klubu).
 5. 5. Współpraca z partnerami:
  • - Kartuskie Hospicjum „Caritas”
  • - Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”- udział wolontariuszy w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
  • - Współpraca z Samorządem Uczniowskim
  • - Współpraca z Zespołem Placówek Specjalnych w Kartuzach
 6. 6. Akcje charytatywne.
 7. 7. Organizowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- 5.12.2022 r.
 8. 8. Wspieranie i monitoring wolontariuszy przez opiekunów klubu.

Cele Klubu Wolontariusza

 1. 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, bezinteresowności.
 3. 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego.
 4. 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującej.
 5. 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. 6. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. 7. Klub wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 8. 8. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym.
 9. 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

 

Kartuzy, 29.08.2022 r.                                                     

Opiekunowie klubu:

Justyna Kluge i Ewa Plichta

Rada Wolontariatu

  W tym roku szkolnym wybory do Rady Wolontariatu  odbyły się w gronie osób należących do Wolontariatu Iskierka Nadziei w marcu 2022 r. Wybrane zostały następujące...

zobacz

Pomoc dla Ukrainy

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za  Pomoc dla Ukrainy. Kolejną zbiórkę zorganizowaną przez naszą szkołę przekazaliśmy do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej na ręce...

zobacz

Pomoc dla Ukrainy

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za empatię i zaangażowanie w Pomoc dla Ukrainy. Zebrane przez nas artykuły zostały przekazane na ręce Pana Bartosza Kuczkowskiego z Sierakowic,...

zobacz

TRZYDZIESTY FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 30 STYCZNIA 2022 r.

Trzydziesty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się pod hasłem "Przejrzyj na oczy" - jego celem było zebranie środków dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia...

zobacz

„Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach

Dnia 9 grudnia 2021r.  zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach. Dzięki zebranym słodyczom wśród uczniów szkoły i wolontariuszy ze Szkolnego Klubu...

zobacz

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata