Przewodnicząca:

Patrycja Serkowska IV TE/G

 

Zastępca przewodniczącej:

Martyna Reglińska - kl. III LO”D”

 

Skarbnik:

Marcelina Hendrich –kl.III LO”D’

 

Członek:

 

Paulina Płotka- kl. IV LO”C”

Borkowska Kamila- III TR

 

 

 

Opiekunowie klubu: JUSTYNA KLUGE

                               EWA PLICHTA

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata