Zachęcamy absolwentów szkół podstawowych do zapoznania się z informatorem pod poniższym adresem

https://wirtualnypark.pl/informator/