15 maja uczniowie klasy 3TI wraz z opiekunami p. Kacprem Beirowskim oraz p. Pawłem Pobłockim uczestniczyli w wykładzie pt. ,,Ethernet dobry na wszystko". Był to wykład zorganizowany na podstawie Porozumienia o Współpracy zawartego pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej reprezentowanego przez Dziekana Wydziału prof. dra hab. inż. Jacka Stefańskiego a Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły mgr Joanną Stencel z dnia 12.03.2024r.

W ramach Porozumienia uczniowie Technikum Informatycznego będą mieli okazje m.in. uczestniczyć w  kolejnych wykładach tematycznych związanych z profilem informatycznym w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Najbliższe wykłady w formie zdalnej pt. ,,Tworzenie wizualizacji 3D na stronach internetowych z wykorzystaniem biblioteki three.js" odbędą się już 22 oraz 29 maja

Koordynatorem projektu odpowiedzialnym za realizację Porozumienia po stronie ZSZiO  jest p. Paweł Pobłocki

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata