Kartuzy ZSZiO
L.p. Nazwisko i imię uczestnika Test 1. Test 2. Test 3. Test 4. SUMA
1. Gojtowska Patrycja 17 18 18 16 69
2. Jeszka Klaudia 17 6 14 16 53
3. Kitowska Maja 19       19
4. Krenska Marta 15 12 11 9 47
5. Lejkowska Milena 17 17 15 14 63
6. Mateja Dorota 19 12 19 17 67
7. Młyńska Oliwia 15       15
8. Okroj Marta 14       14
9. Pipka Agata 17 10 15 14 56
10. Szreder Sylwia 14 3 19 15 51
11. Walkusz Aleksandra 15 7 14 16 52
12. Węsora Klaudia 16 9 17 14 56

 Uwaga! Jeśli uczestnik nie czytał jednej z lektur i nie otrzymał żadnych punktów - w rubryce niczego nie wpisujemy.

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata