Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- biologia
- język angielski
- geografia

 

.

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata