Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia
- język angielski

Wiodącymi przedmiotami w zawodzie technik reklamy są:

- marketing,

- sprzedaż produktów i usług reklamowych,

- język angielski zawodowy,

- elementy prawa,

- organizacja i techniki reklamy,

- psychologia w reklamie,

- pracownia projektowania i grafiki komputerowej,

- pracownia fotografii reklamowej,

- działalność reklamowa,

- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Realizowane przedmioty zawodowe i obowiązkowa praktyka zawodowa w kraju lub za granicą, organizowana przez szkołę, przygotowuje do uzyskania tytułu technika reklamy.  Uczeń zdaje dwie kwalifikacje PGF.07.-"Wykonywanie przekazu reklamowego" oraz PGF.08.-"Zarządzanie kampanią reklamową".  Po zdaniu tych dwóch kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym Technik Reklamy oraz Certyfikat Europass w języku polskim i języku angielskim, potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje.

 

 

Technik Reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do  współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę m.in. w:

- agencji reklamowej,

- agencji public relations,

- dziale marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,

- biurze ogłoszeń i dziale promocji środków masowego przekazu,

- agencji scenariuszowej,

- studiu graficznym,

- studiu produkcyjnym,

- agencji ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata