Projekt

„Szkolny klub wolontariatu”

Realizujemy projekt „ Szkolny klub wolontariatu” w termie od 15 października 2018r. do 6 kwietnia 2018r.

Celem  konkursu jest  rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowania postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu zaplanowane zostały różne formy działań takie jak: przeprowadzanie ogólnoszkolnych pogadanek nt. „ Co to jest wolontariat”, promocja wolontariatu na terenie szkoły, konkurs plastyczny nt.” Pomocna dłoń”, akcje charytatywne w środowisku lokalnym i  ogólnopolskie, dzień wolontariusza w szkole, samopomoc na rzecz uczniów. Koordynatorami projektu są Pani Justyna Kluge- pedagog szkolny, Ewa   Plichta- nauczyciel

TERMINARZ I ZADANIA

Lp.

ZADANIE

Termin realizacji

Uwagi ( realizujący, odpowiedzialni)

Dokumentacja działań

1.

Przeprowadzenie ogólnoszkolnej pogadanki nt.

„ Co to jest wolontariat?”

Listopad- grudzień 2018 r.

Wolontariusze, wychowawcy klas, opiekunowie  szkolnego klubu wolontariatu

Sprawozdanie, zdjęcia z zajęć

2.

Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły- Wykonanie plakatów przez uczniów promujących  wolontariat pt. „ Wolontariat w oczach młodzieży”.

 - I 2019r.

Plakaty- uczniowie klas II

 Sprawozdanie i zdjęcia plakatów.

3.

Konkurs plastyczny pt.  „ Pomocna dłoń”.

XII 2018r.

Klasy I- odpowiedzialni: koordynatorzy i wychowawcy klas

Sprawozdanie i zdjęcia plakatów.

4.

Akcje charytatywne w środowisku lokalnym.

Zgodnie z planem szkolnego klubu wolontariatu „ Iskierka  nadziei”

Opiekunowie klubu wolontariatu i wolontariusz oraz chętni uczniowie

Sprawozdanie z akcji charytatywnych oraz zdjęcia.

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły „ Dnia Wolontariusza”.

5.12.2018r.

Opiekunowie klubu wolontariatu i wolontariusze

Sprawozdanie, zdjęcia

6.

Zaangażowanie szkoły tj. uczniów i wolontariuszy w akcję charytatywne o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z harmonogramem akcji ogólnopolskich. m.in. „Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy”- I 2019r., „Szlachetna Paczka”- XII 2018r., ‘Pola Nadziei”, Akcja Żonkil”- X. 2018r.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie Klubu Wolontariatu, wolontariusze oraz chętni uczniowie.

Sprawozdania z akcji, zdjęcia.

7.

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole i przedszkolaków z Domu Dziecka w Kartuzach „ Poczytaj mi kolego”.

Wg potrzeb- przez cały okres trwania projektu.

Opiekunowie klubu wraz z wolontariuszami.

Sprawozdania z akcji oraz zdjęcia.

 

Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły- zorganizowanie apelu.

- IV 2019r.

Apel podsumowujący- koordynatorzy projektu.

Sprawozdanie, zdjęcia.

Akcja Żonkil

Dnia  11 października 2018r. rozpoczęliśmy kolejną edycję „Pól Nadziei, która jak co roku zainicjowana została sadzeniem żonkili.

W akcję zaangażowali się wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu oraz opiekunowie J. Kluge i E. Plichta.

wolont_1
wolont_1 wolont_1
wolont_2
wolont_2 wolont_2
wolont_3
wolont_3 wolont_3
wolont_4
wolont_4 wolont_4
wolont_5
wolont_5 wolont_5
wolont_6
wolont_6 wolont_6

 

Realizacja projektu” Szkolny Klub Wolontariatu” – zadanie –

 POCZYTAJ MI KOLEGO

25 października  2018r. wolontariuszki wraz z opiekunem klubu ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”   odwiedzili dzieci w przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach. Podczas spotkania przedszkolaki z grupy „Słoneczniki”” mieli okazję usłyszeć ulubione bajki przeczytane przez wolontariuszki, rozwiązywali zagadki.  Na zakończenie  w nagrodę dla przedszkolaków wolontariuszki rozdały kolorowanki z ulubionym bohaterem i naklejki  z  nazwą  i logiem naszej szkoły.

Wszystkim wolontariuszkom za ich pracę dziękuje opiekun klubu wolontariatu Justyna Kluge.

img_3667
img_3667 img_3667
img_3668
img_3668 img_3668
img_3669
img_3669 img_3669
img_3671
img_3671 img_3671
img_3672
img_3672 img_3672
img_3673
img_3673 img_3673
img_3674
img_3674 img_3674
img_3675
img_3675 img_3675
img_3677
img_3677 img_3677
img_3678
img_3678 img_3678
img_3679
img_3679 img_3679
img_3680
img_3680 img_3680
img_3682
img_3682 img_3682
img_3683
img_3683 img_3683
img_3684
img_3684 img_3684
img_3685
img_3685 img_3685
img_3686
img_3686 img_3686
img_3687
img_3687 img_3687
img_3688
img_3688 img_3688
img_3689
img_3689 img_3689
img_3690
img_3690 img_3690
img_3691
img_3691 img_3691
img_3692
img_3692 img_3692
img_3693
img_3693 img_3693
img_3694
img_3694 img_3694
img_3695
img_3695 img_3695
img_3696
img_3696 img_3696
img_3697
img_3697 img_3697
img_3698
img_3698 img_3698
img_3699
img_3699 img_3699
img_3700
img_3700 img_3700
img_3701
img_3701 img_3701
img_3702
img_3702 img_3702
img_3703
img_3703 img_3703
img_3704
img_3704 img_3704
img_3705
img_3705 img_3705
img_3706
img_3706 img_3706
img_3707
img_3707 img_3707
img_3708
img_3708 img_3708
img_3709
img_3709 img_3709
img_3710
img_3710 img_3710
img_3711
img_3711 img_3711
img_3712
img_3712 img_3712
img_3713
img_3713 img_3713
img_3714
img_3714 img_3714
img_3715
img_3715 img_3715
img_3716
img_3716 img_3716
img_3717
img_3717 img_3717
img_3718
img_3718 img_3718
img_3719
img_3719 img_3719
img_3720
img_3720 img_3720
img_3724
img_3724 img_3724
 

REALIZACJA PROJEKTU” Szkolny Klub Wolontariatu” 

ZADANIE: -„AKCJE CHARYTATYWNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM”       

W dniu 22 i 23 listopada 2018r. w Centrum Handlowym „ Kaszebe” w Kartuzach odbyła się zbiórka artykułów spożywczych  w celu pomocy charytatywnej dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów z naszej szkoły. Dodatkowo przygotowano 30 paczek dla wychowanków z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach w ramach „ Mikołajek”.

         Akcja została przeprowadzona przez wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę słodyczy dziękujemy.

Opiekunowie Klubu wolontariatu: J. Kluge i E. Plichta.

z1
z1 z1
z2
z2 z2
z3
z3 z3

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

oraz  „Mikołajki”  dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach

         Dnia 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz zorganizowano „Mikołajki” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kartuzach.

         Dzięki zebranym słodyczom podczas zbiórki w „Centrum Kaszebe” w Kartuzach oraz wśród uczniów szkoły przygotowano 35 paczek dla podopiecznych  ośrodka.

         Dodatkowo  na uroczystości tej obecna była pani koordynator „Szlachetnej Paczki” z regionu  Sierakowice, Pani  Katarzyna Mielewczyk, absolwentka naszej szkoły. Pani Kasia podzieliła się z wolontariuszami swoimi doświadczeniami z pracy jako wolontariusz w szkole, a obecnie jako wolontariusz w środowisku lokalnym.

Członkom naszego klubu  z okazji ich święta wręczono podziękowania za aktywną pracę na rzecz osób potrzebujących.

Czas spędzony z podopiecznymi z ośrodka umilało wspólne śpiewanie kolęd oraz gry i zabawy związane ze Świętami Bożego   Narodzenia.

 

rsz_z1
rsz_z1 rsz_z1
rsz_z2
rsz_z2 rsz_z2
rsz_z3
rsz_z3 rsz_z3
rsz_z4
rsz_z4 rsz_z4
rsz_z5
rsz_z5 rsz_z5
rsz_z6
rsz_z6 rsz_z6
rsz_z7
rsz_z7 rsz_z7
rsz_z8
rsz_z8 rsz_z8

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz przedszkolaków

z przedszkola Sióstr  Miłosierdzia Świętego Wincentego A. Paulo  z Domu

Dziecka w Kartuzach

Realizacja zadania „ Poczytaj mi kolego”

         W dniu 10 grudnia 2018r.  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili już po raz kolejny grupę sześciolatków z Przedszkola  Sióstr Świętego Wincentego a Paulo w Domu Dziecka  w Kartuzach.

         W czasie zajęć z dziećmi uczniowie z naszej szkoły czytali bajki, by umilić im czas i zachęcić do częstszego kontaktu z książką.

         Ponadto Wolontariusze przygotowali dla przedszkolaków własnoręcznie robione bombki  jako drobne upominki  w ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo podczas wizyty odbywały się zabawy, tańce i śpiewanie kolęd.

         Wszyscy wspólnie stwierdzili, że to był miło i pożytecznie spędzony czas.

         Wolontariuszom, którzy  brali  udział w realizacji tego zadania dziękujemy: Opiekunowie klubu J. Kluge i E. Plichta.

d dz_1
d dz_1 d dz_1
d dz_2
d dz_2 d dz_2
d dz_3
d dz_3 d dz_3
d dz_4
d dz_4 d dz_4
d dz_5
d dz_5 d dz_5
d dz_6
d dz_6 d dz_6
d dz_7
d dz_7 d dz_7
d dz_8
d dz_8 d dz_8
d dz_9
d dz_9 d dz_9
d dz_10
d dz_10 d dz_10
d dz_11
d dz_11 d dz_11
d dz_12
d dz_12 d dz_12
d dz_13
d dz_13 d dz_13
d dz_14
d dz_14 d dz_14
d dz_15
d dz_15 d dz_15

Konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”

W związku z realizacją projektu „Szkolny Klub Wolontariatu” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach  odbył się konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”.  

Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Wolontariatu „Iskierka Nadziei”.

Konkurs ten skierowany był do uczniów wszystkich klas pierwszych.

Celem konkursu było zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.

Jury wyłaniając zwycięzców, oceniło dostarczone prace pod względem tematyki związanej z celami konkursu, wartości plastycznej i oryginalności pracy.

I miejsce- Izabela Bednarek klasa I LOc,

II miejsce- Emilia Gawin klasa I LOd,

III miejsce- Sylwia Rzepa  klasa I TH

Wszystkim uczestnikom dziękujemy ,zwycięzcom gratulujemy.

Opiekunowie Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”

Ewa Plichta i Justyna Kluge

konkurs
konkurs konkurs
konkurs3
konkurs3 konkurs3
konkurs5
konkurs5 konkurs5
konkurs9
konkurs9 konkurs9
konkurs10
konkurs10 konkurs10
konkurs11
konkurs11 konkurs11

ZBIÓRKA

dla podopiecznych Fundacji „Nowe Życie”

         W terminie od 25 listopada do 10 grudnia 2018r. w szkole została zorganizowana zbiórka odzieży, zabawek, książek oraz żywności  na cele charytatywne dla podopiecznych Fundacji „ Nowe Życie” w Sopocie.

         Podjęte działania związane były  z przedświątecznym wolontariatem.

         W imieniu obdarowanych wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc dziękujemy: Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu J. Kluge i E. Plichta.

podzikowanie ra...
podzikowanie razem na wita podzikowanie razem na wita
zbirka fundacja
zbirka fundacja zbirka fundacja

SZLACHETNA PACZKA 2018”

Realizacja projektu: „Szkolny Klub Wolontariatu” – zadanie Zaangażowanie szkoły, wolontariuszy  w akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim

8 grudnia 2018r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”  dołączyli do akcji” Szlachetna Paczka”  z rejonu Sierakowice i pomagali przy pakowaniu oraz rozwożeniu paczek do wybranych rodzin.

         W sierakowickiej bazie „Szlachetnej Paczki” panowała świąteczna atmosfera. Obdarowano 30 rodzin. Z relacji pani Katarzyny Mielewczyk, liderki tej akcji charytatywnej rejonu Sierakowice wiemy, że paczki trafiły do rodzin wielodzietnych, osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Akcja nazwana „ weekendem cudów” odbyła się już po raz osiemnasty.

W działania zaangażowali się wolontariusze z naszej szkoły:

 1. Konkol Kamil – I Technik Informatyk
 2. Majkowska Martyna- I Branżowa
 3. Formela Weronika- I Branżowa
 4. Gilmajster Marcela- III TH
 5. Leyk Angelika- IV Technik Organizacji Reklamy
 6. Damaszk Natalia- IV Technikum Organizacji Reklamy
 7. Zuzanna Syldatk- II Liceum Ogólnokształcące
 8. Zuzanna Bronk- I Technikum Handlowe
 9. Angelika Machola – I Technikum Handlowe

Wszystkim Wolontariuszom za pracę, entuzjazm i serce  dziękujemy.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu J. Kluge i E. Plichta

szl_paczka_1
szl_paczka_1 szl_paczka_1
szl_paczka_2
szl_paczka_2 szl_paczka_2
szl_paczka_3
szl_paczka_3 szl_paczka_3
szl_paczka_4
szl_paczka_4 szl_paczka_4
szl_paczka_5
szl_paczka_5 szl_paczka_5

 

27. Finał WOŚP

27. Finał WOŚP odbył się w dniu 13 stycznia 2019, a jego celem było pozyskanie środków „na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”

 W dniu 11 stycznia 2019r. wolontariusze

 1. Miłejko Dawid z IV TI
 2. Julia Goll z IV TH
 3. Wiktoria Wittke z II TE

wraz z opiekunem  Szkolnego Klubu Wolontariatu p. J. Kluge zorganizowali akcję   zbiórki pieniędzy  na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie szkoły. Zebrano rekordową sumę 733,36 zł.

Ponadto w dniu 13 stycznia 2019 r. 12 wolontariuszy włączyło się w tę akcję na terenie Powiatu Kartuskiego.

 1. Julia Goll - IV TH
 2. Angelika Leyk - IV TOR
 3. Weronika Kosater - IV TOR
 4. Natalia Damaszk - IV TOR
 5. Aleksandra Sypion - IV TOR
 6. Martyna Fiołek - IV TOR
 7. Paulina Kanczkowska - I LOC”
 8. Weronika Trzebiatowska - I LO”C”
 9. Paulina Brzeska - II TE
 10. Wiktoria Wittke - II TE
 11. Agata Domaszk - I LO”C”
 12. Wiktoria Borys - I LO C”

 Wszystkim wolontariuszom dziękujemy.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
26
26 26
27
27 27
28
28 28
29
29 29
30
30 30
31
31 31
32
32 32
33
33 33
34
34 34
35
35 35
36
36 36
37
37 37
38
38 38
39
39 39
40
40 40
41
41 41
42
42 42
43
43 43
44
44 44
45
45 45
46
46 46
47
47 47
48
48 48
49
49 49
50
50 50
51
51 51
52
52 52
53
53 53
54
54 54
55
55 55
56
56 56
57
57 57
58
58 58
59
59 59
60
60 60
61
61 61
62
62 62
63
63 63
64
64 64
65
65 65
66
66 66
67
67 67
68
68 68

PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU

W ramach realizacji projektu „ Szkolny Klub Wolontariatu” w I semestrze r.sz. 2018/19 zostały przeprowadzone pogadanki dla uczniów na temat ubóstwa i związanej z nim idei wolontariatu opartej na empatii i chęci pomagania innym.

 Celem pogadanek było przede wszystkim kształtowanie wśród uczniów postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Spotkania  prowadzone były przez wolontariuszy i opiekuna  Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei”.

piw_1
piw_1 piw_1
piw_2
piw_2 piw_2
piw_3
piw_3 piw_3
piw_4
piw_4 piw_4
piw_5
piw_5 piw_5
piw_6
piw_6 piw_6
piw_7
piw_7 piw_7
piw_8
piw_8 piw_8
piw_9
piw_9 piw_9
piw_10
piw_10 piw_10
piw_11
piw_11 piw_11
piw_12
piw_12 piw_12
piw_13
piw_13 piw_13

ZABAWA KARNAWAŁOWA W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W KARTUZACH

W dniu 27 marca 2019r. chętni wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka nadziei” uczestniczyli w zabawie karnawałowej zorganizowanej dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach.

Wolontariusze na tę okoliczność przygotowali różne gry i zabawy, aby w ten sposób mile spędzić czas   i dobrze się bawić z wychowankami ośrodka.

         Wolontariuszom  za  udział w zabawie dziękują opiekunowie klubu:

J. Kluge i E. Plichta.

ZDOBYCIE CERTYFIKATU „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”

Szkolny Klub Wolontariatu ”Iskierka Nadziei” w terminie od 15 października 2018 r. do 6 kwietnia 2019r. realizował projekt: ” Szkolny klub wolontariatu”.

Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

15 kwietnia 2019r. zdobyliśmy tytuł w Ogólnopolskim Konkursie: „ Szkolny Klub Wolontariatu”.

Wolontariuszom za zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących pomocy dziękują opiekunowie klubu: Justyna Kluge i Ewa Plichta.

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata