Projekt „Solidarna Szkoła”

Celem programu „Solidarna Szkoła” jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na tematwspółodpowiedzialności za umacnianie demokracji. 

Tworzymy Solidarną Szkołę

poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

  1. Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej (na podstawie kryteriów certyfikatu "Solidarnej Szkoły")
  2. Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały
  3. Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego lub działań uczniowskich przez społeczność szkolną.
 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata